Valg av medlemssystem for idrettslag og bedriftsidrettslag

Alle idrettslag kan benytte NIFs selvbetjeningsløsning for valg av medlemssystem. Den som har lederfunksjon i styret, eller er ansatt som daglig leder, må logge seg inn i KlubbAdmin og foreta registreringen.

Jf. forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister kan et idrettslag bare ha ett medlemssystem. Hvilket medlemssystem, bestemmes av styret i idrettslaget, og dette skal meldes til NIF.

Merk: Før idrettslaget bytter til et medlemssystem fra en kommersiell leverandør, må dere ha en avtale med denne leverandøren.

 

Hvordan melder vi dette til NIF?

Steg 1 - Den som er Leder av idrettslaget (eller Daglig Leder), logger seg inn i KlubbAdmin, direktelink: https://ka.nif.no/OrgSolutionUsage

Steg 2 - Velg medlemssystem fra nedtrekkslisten.

Steg 3 - Lagre og vent på epost-bekreftelse fra NIF.

 

Ofte stilte spørsmål:

Q: Hvorfor må vi melde hvilket medlemssystem vi bruker til NIF?

A: I de utfyllende regler til forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, står det at idrettslaget skal bekrefte til NIF hvilket medlemssystem de bruker. Dersom idrettslaget ikke har gjort dette, vil en melding vises i KlubbAdmin. Meldingen forsvinner når idrettslaget har valgt medlemssystem og dette bekreftes av NIF.

Q: Jeg har mottatt en epost som sier at saken har blitt avvist av saksbehandler hos NIF. Hva er dette?

A: Du har valgt et medlemssystem som skal avvikles. Kontakt leverandøren av medlemssystemet eller

Kontakt NIF Digital Support

 

Q: Vi har brukt KlubbAdmin lenge, men har fått epost om at vi bytter.

A: E-posten som sendes som bekreftelse, er standardisert og skal favne flere forhold. Dere har gjort helt riktig ved å melde til NIF hvilket medlemssystem dere bruker. 

Q: Jeg har ikke mottatt noen bekreftelse om valg av medlemssystem.

A: Sjekk i KlubbAdmin om idrettslaget står oppført med riktig medlemssystem. Hvis ja, behøver du ikke gjøre noe mer. Det har trolig skjedd en liten feil i arbeidsflyten som skulle sende e-posten. 

 

Beskrivelse om du kommer inn fra forsiden av KlubbAdmin

Velg Organisasjon → Medlemssystem

Dersom du ikke ser dette menyvalget, har du ikke rettigheter til å foreta registreringen.

NB: Dersom det står "Ingen data funnet", betyr det at idrettslaget må melde til NIF hvilket medlemssystem de benytter.

Dersom idrettslaget har brukt KlubbAdmin lenge, registrer likevel. 

Velg ønsket medlemssystem fra nedtrekkslisen.

De leverandører som er angitt i nedtrekkslisten, er de som har en godkjent NIF-integrasjon, og har anledning til å håndtere medlemsdata for idrettslag.

Klikk Lagre.

 

«Bestillingen» er nå registrert hos NIF, og vil bli verifisert av NIF Digital support.

Deretter går en melding til valgt leverandør. Så fort leverandøren har akseptert og bekreftet forespørselen, vil medlemsdata for idrettslaget bli utlevert. Leverandøren kan velge å avslå forespørselen dersom idrettslaget ikke har en avtale. Personen som meldte inn byttet av medlemssystem, vil i så fall motta en e-post om dette.

Dersom idrettslaget velger seg bort fra en annen kommersiell leverandør, er det en overgangsperiode på 30 dager. Leverandøren idrettslaget velger seg bort fra, har tilgang til oppdatert medlemsinformasjon i disse 30 dagene.

Når byttet av medlemssystem er bekreftet av leverandør, vil leder/daglig leder motta en e-post om at valg av medlemssystem er ok.

 

Dersom idrettslaget velger medlemssystem fra en kommersiell leverandør:

  • En del sentrale funksjoner i KlubbAdmin blir stengt for idrettslaget. Idrettslaget vil fortsatt kunne se medlemsinformasjon, holde organisasjonsinformasjon oppdatert og kunne gjennomføre Samordnet Rapportering.
  • Alle henvendelser knyttet til medlemsregisteret, skal rettes til leverandørens kundetjeneste. Leverandøren tar kontakt med NIF dersom de ikke kan løse saken for idrettslaget. Dette gjelder også for duplikate personobjekter.
  • Inn- og utmelding fra idrettslaget fra Min idrett er ikke tilgjengelig.
  • Medlemskort vises ikke lenger i Min idrett.

 

Se fullstendig liste over hvilken funksjonalitet idrettslaget mister ved valg av medlemssystem fra kommersiell leverandør.

Merk: E-posten som sendes som bekreftelse, er standardisert, og kan oppleves noe irrelevant for idrettslag som kun har registrert hvilket medlemssystem som benyttes.