utstyr9.jpg

Tjenester legges ned

Flere webdeler vil bli lagt ned. Se hvilke som forsvinner og hvilke som erstattes.

Webdeler er tjenester som har vært levert av NIF i mange år. Disse bygger på utdatert og gammel teknologi. Tjenestene krever mye av allerede hardt pressede ressurser, samt at de leverer upresis informasjon. NIF Digital har derfor besluttet at flere av tjenestene stenges. Noen tjeneste vil bli erstattet. 

NIF Digital legger ut en melding som erstatter de ulike webdelene, slik at sluttbrukere slipper å møte en "404 siden finnes ikke". Det vil også bli lenket til denne artikkelen.

NIF Digital anmoder alle som har en referanse til de ulike tjenestene om å fjerne dem fra sine nettsider. 

Gå til denne siden for å se hvilke tjenester som legges ned og hvilke som erstattes (ekstern lenke).