utstyr9.jpg

Tjeneste legges ned

Webdel for kompetansesøk legges ned

Webdeler for kompetansesøk er en tjeneste som har vært levert av NIF i mange år. Denne bygger på utdatert og gammeldags teknologi. Tjenesten krever mye av allerede hardt pressede ressurser, samt at den leverer upresis informasjon. NIF Digital har derfor besluttet at denne tjenesten slukkes fra og med 5.mars 2021. Det finnes ikke noen tjeneste som erstatter denne.

NIF Digital legger ut en melding som erstatter tjenesten, slik at sluttbruker ikke møter en "404 siden finnes ikke".

NIF Digital anmoder alle som har en referanse til denne tjenesten om å fjerne den fra sine nettsider.