Hockey3.jpg

ResultatAdmin avvikles

ResultatAdmin (resultat.nif.no) avvikles fra og med 30. sept 2022

NIF opplever lav bruk av ResultatAdmin over tid og kan dermed lenger ikke forsvare å opprettholde den som en fellesidrettslig tjeneste.


Det betyr at det ikke lenger blir mulig å legge inn resultater fra arrangementer. Det presiseres at eksisterende resultatdata ikke vil gå tapt, men at det ikke lenger vil være mulig å registrere nye resultatdata etter 30. sept 2022.

NIF vil videre utrede mulighet for å kunne motta resultatdata i fremtiden, men har ingen annen tjeneste som erstatter ResultatAdmin per nå.