produkter.jpg

Produktoversikt

Her presenteres de mest sentrale behovsområdene digitalt og dets produkter og tjenester

Våre viktigste behovsområder:

 • Kvalitet på felles grunndata
 • Èn inngang til norsk idrett
 • Medlems -og organisasjonsregistrering
 • Kurs, utdanning -og egnethet
 • Aktivitetsløsninger
 • Innsikt og analyse
 • Digitale arbeidsformer
 • Drift og informasjonssikkerhet
 • Digital forretningsutvikling

Produktoversikt web:

 • Min idrett


   - Inngangsporten til norsk idrett og medlemmenes egen side med personinformasjon, betaling og påmelding

  Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

  Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

  Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag.

  Bruksomfang:

  1,1 millioner nordmenn logget inn på Min idrett i 2020, og profilsiden er den mest brukte delen av tjenesten.

  Mer informasjon om Min idrett

 • KlubbAdmin

   er idrettens løsning for medlemsadministrasjon

  KlubbAdmin (KA) ble etablert i 2013 og ny versjon 2019. 

  - Medlemsadministrasjon
  - Fakturering 
  - Organisasjon 
  - Søknad og rapportering

  Brukes av idrettslag, bedriftsidrettslag og særforbund. ​

  Bruksomfang:

  Ca. 6000 idrettslag bruker KlubbAdmin aktivt som medlemssystem med over 1,2 millioner medlemmer.​ Ca. 4000 idrettslag med brukerstedsavtale og fakturerer i systemet. ​Samordnet rapportering innhenter medlemstall og opplysninger fra 9600 IL.​​

 

 • Idrettens MedlemsSystem
  IMS er en ny versjon av idrettens medlemssystem og vil gjennomgå store endringer i tiden som kommerbåde i funksjonalitet 
  og design (universell utforming). Den består i hovedsak av medlemsoversikt og faktureringsmodul.

  Bruksomfang:

  Totalt 237 klubber så langt i drift

  55 Gym og Turn klubber
  180 Kampsport klubber
  Kickboxing klubber.
  160 Kampsportklubber utover 2021
  Danseklubber og Squash – 2021/ 2022

 

 • Webdeler

   som enkelt kan benyttes på websidene til SF og/eller klubber

 • Idrettskurs

   
  Idrettens løsning for håndtering av kurs og kompetanse.

 • Idrettens ID

   

  Ny og moderne ID-løsning for sikker pålogging​
  Nye og moderne betalingsløsninger inklusiv Vipps og eFaktura​
  Utbedret design og funksjon på Idrettens ID 2020
  Kraftig utbedret betalingsløsning 2020
  2-faktor autentisering i Q2 2021 (epost/ app)
  Styrket verifisering med vipps 2021
  Bruksomfang:

  850 000 brukere per Q1 2021​

 • Idrettsoppgjør
  Idrettsoppgjør er et tilbud til alle organisasjonsenheter tilknyttet Norges idrettsforbund, for digitalisert innsending og oppgjør av krav knyttet til honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner.

  Registrer dine utlegg og refusjoner på en rask og enkel måte. Idrettsoppgjør er en tjeneste som tilbyr rask og enkel behandling av refusjonskrav innen idretten.

  Bruksomfang:

  Brukes i hovedsak av håndball, bandy, og basketball. Historisk sett knyttet til dommeroppgjør. Legges nå videre til rette for bredere bruk.

  Over 500 forskjellige org. ledd mottok i 2020 oppgjørskrav gjennom IO, fordelt på over 30 000 refusjonskrav.
  ​​​
  Idrettsoppgjør er en videreutvikling og frittstående forbedring av løsningen som var utviklet for dommerregninger innenfor TA (Turneringsadmin) og ble benyttet av håndball og bandy i sesongen 2019/20.

 

 

 • Trenerattest

  Trenerattest gir alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet.
 • BI/Innsikt og analyse 

  Frigi tid til aktivitet gjennom gode digitale løsninger og deling av innsikt! Innsikts- og analyseplattform for norsk idrett hjelper deg med å fatte bedre beslutninger gjennom økt innsikt.

 

Produktoversikt apps

 

 

Produktoversikt eksterne samarbeid: