ullevaal_stadion_2020.jpg

Idrettens digitale inngangsport

Minidrett.no er din personlige portal til idrettens digitale systemer. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag.

Det jobbes for tiden med en ny og moderne felles tilnærming til de mange ulike digitale tjenestene som finnes i dag, og øke opplevelsen hver enkelt bruker har av en relevant inngangsport som kan oppleves langt mer kontekstuell og tilpasset hver enkelts idrettshverdag etter login enn i dag.

Min idrett er i dag idrettens inngangsside, og vi vil komme med mer info og invitere til testing fra våre Labs-sider (som du nå er inne på) når vi har mer å formidle på dette området.