Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Husk at idrettslaget må velge ett medlemssystem!

Nye regler gjør at idrettslagene kun kan bruke ett medlemssystem. Vi gir deg oversikten over hvilke medlemssystemer idrettslag kan bruke, og hvordan dere går frem dersom idrettslaget har flere enn ett.

Etter gjeldene forskrift vedtatt av idrettsstyret, kan idrettslaget kun bruke ett medlemssystem. Fakturering av medlemskontingent og treningsavgift skal utføres i det samme medlemssystemet.

Bakgrunnen for bestemmelsen er å sikre kvalitet på medlemsdata, skape et korrekt grunnlag for rapportering, sørge for rettferdig fordeling av midler, og håndtere personinformasjonen riktig.

Hva gjør idrettslaget dersom det står oppført med flere medlemssystemer?

Det viktigste idrettslaget gjør, er å velge ett medlemssystem. Det er styret som velger medlemssystem for sitt idrettslag. Norges idrettsforbund ber om at en representant fra styret i idrettslaget melder hvilket medlemssystem dere har valgt.

Usikker på om idrettslaget har meldt hvilket medlemssystem som er valgt? Dette finner du i KlubbAdmin.

Kan idrettslaget bruke kommersielle leverandører av medlemssystemer?
Idrettslagene kan benytte kommersielle leverandører av medlemssystem som har en godkjent integrasjon med Norges idrettsforbund. Listen over godkjente leverandører finner dere her.

Hva med idrettslag som bruker særforbundsløsninger?
Idrettslag som bruker særforbundsløsninger som allerede har et godkjent system, har avtale med Norges idrettsforbund om utsettelse, eller er i prosess med integrasjon, behøver ikke foreta seg noe. Se hvilke særforbundsløsninger som er godkjent her.

Har ikke idrettslaget et medlemssystem? 
Ta i bruk idrettens eget medlemssystem eller et medlemssystem fra en kommersiell aktør med godkjent integrasjon. 

Har dere spørsmål? Ta kontakt med NIF Digital Support.