KlubbAdmin oppdatering tirsdag 16. Mars

KlubbAdmin oppdatering tirsdag 16. Mars

Nyheter i KlubbAdmin: Familiekontingent versjon 2 og opprett faktura fra medlemsoversikten.

Familiekontingent versjon 2:

 • Idrettslaget kan fakturere kontingent med familierabatt på Klubbnivå.
 • Kontingent for familie kan kun faktureres til medlemmer som inngår i en familierelasjon.
 • Familiekontingent kan aldri være under 100  kroner. (Minstesats er 50 pr medlem)
 • Ved fakturering av familiekontingent, vil sluttsummen automatisk deles på antall familiemedlemmer.
 • Fakturamottaker er som standard satt til den eldste i en familierelasjon. Dette kan endres manuelt.
 • Advarsel på at medlemmer som har fått enkelt kontingent ikke kan motta familiekontingent i samme periode.
 • Advarsel på familiemedlemmer som har unntak på klubbnivå, unntaket må fjernes eller fjerne familiemedlemmet fra familierelasjonen. 
 • Advarsel på familier hvor minstesats per familiemedlem blir undet 50,-
 • Validering hvor samme familie ikke kan faktureres familiekontingent flere ganger i samme medlemskontingent periode.
 • Validering hvor medlemmer i en familierelasjon ikke kan faktureres enkeltkontingent. 
 • Faktura viser alle familiemedlemmer og pris per medlem.
 • Fakturasøk som filtrerer på familiekontingent.
 • Fakturasøk som filtrerer på type avgift.


Oppdatert veiledning for fakturering av familiekontingent.

imagekn19o.png

 

Opprett faktura fra medlemsoversikt

Nå er det mulig å velge egendefinert utvalg av medlemmer fra medlemsoversikten og ta disse med videre til fakturaveiviser. 

Veiledning for opprett faktura fra medlemsoversikt

Fakturering medlemsoversikt.pngAndre oppdateringer i KlubbAdmin:

 • Feil med kvittering ved familiekontingent er rettet, viser nå kun fakturamottakeren, ikke lenger øvrige familiemedlemmer som ikke mottar faktura.
 • Kompetansevisning er utbedret.
 • Årets endringer i samordnet rapportering vil bli publisert som egen nyhet på klubbadmin.no før 1. april.
 • Rettet feil ved åpning av "styre og verv" på grennivå.