Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tildeling funksjoner (roller)

 

Det finnes tre roller som gir tilgang til ulike deler av Idrettsoppgjør. Hvilke roller du har tilgang til, avhenger av hvilke funksjoner du er tildelt i idrettens systemer. Administrasjon av tilganger gjøres i idrettens systemer via KlubbAdmin (KA) eller SportsAdmin (SA) - se video.

Administrator idrettslag/gruppe: Kan godkjenne eller avvise krav på vegne av organisasjonen eller gruppen, samt endre innstillinger (tilgjengelige refusjonstyper, satser, finanskonto (frivillig)) og merke krav som utbetalt. Denne rollen er tildelt de som innehar én av følgende funksjoner (i SportsAdmin) i et idrettslag eller gruppe innenfor et idrettslag:

  • Leder 
  • Kasserer 
  • Daglig leder
  • Adm. leder (ansatt)
  • Org.ansvarlig 

Godkjenner- og administratorrollene gir kun tilgang til organisasjonsleddet den aktuelle funksjonen tilhører, med unntak av «Bilag». Der har administratorrollen i idrettslaget også tilgang til underliggende grupper/allidrett. Dersom en bruker på klubbnivå skal ha full tilgang som administrator i underliggende grupper, må vedkommende også tildeles en funksjon på gruppenivå.

Administratorrollen i underliggende gruppe gis automatisk til de samme funksjonene som nevnt over, slik de foreligger i SportsAdmin for de underliggende gruppene. Idrettsoppgjør kan imidlertid ikke tas i bruk før oppsettet for gruppen er gjort (se «Oppsett av Idrettsoppgjør»). 

Rollen som «Godkjenner» i eget og underliggende organisasjonsledd kan tildeles fra SportsAdmin/KlubbAdmin av personer som har rettigheter til dette. I tillegg til funksjonstypene som har tilgang som administrator (se over), kan også følgende funksjonstyper i KlubbAdmin tildele funksjoner:

  1. Nestleder 
  2. Styremedlem 
  3. Sekretær (styremedlem) 
  4. Medlemsansvarlig 

Administrator særforbund, region og særkrets: Tilgang som administrator gis automatisk til org. administator, administrativt ansatt, daglig leder / generalsekretær i særforbund, samt leder, kasserer og daglig leder i region/særkrets.

Godkjenner: Kan godkjenne eller avvise krav på vegne av organisasjonen eller gruppen. Denne rollen er tilgjengelig for brukere som innehar funksjonen «Godkjenner Idrettsoppgjør» i idrettens systemer.

Avsender: Kan sende inn refusjonskrav. Denne rollen er tilgjengelig for alle brukere av idrettens systemer.