Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mailvarsling

 

Se opplæringsvideo

imagedlht4.png

For en del hendelser der handling fra kravmottaker er påkrevd, sendes det varsling på e-post (til mailadressen som ligger i MinIdrett).

Når et nytt organisasjonsledd tar i bruk Idrettoppgjør, vil funksjonene Kasserer og Leder få alle varsler for sine respektive org.ledd. I tillegg vil de samme rollene idrettslaget få melding når et krav er godkjent i en gruppe. Varsling settes opp (slå av og på) av hver enkelt bruker (ingen tilgang for andre), og brukeren kan i "Dine Innstillinger" endre varslingen for alle org.ledd man har en funksjon i, uavhengig av hvilke org.ledd man er logget inn som. 

For særforbund/region/særkrets vil rollen Org. Administrator få varsler automatisk. Alle som har andre brukere (Administrator i Idrettsoppgjør), må selv gjøre tilpasninger dersom varseloppsettet skal endres (hvem som får hva). Hvilke varsler man mottar, endres under «Dine innstillinger».

Mailvarsling sendes en gang per dag når:

  • et nytt krav er mottatt av organisasjonsenheten
  • det er krav som er godkjent (av alle relevante organisasjonsledd) og klart til utbetaling
  • et krav er avvist av et annet organisasjonsledd som behandler et krav som også gjelder ditt organisasjonsledd
  • det er lagt inn en kommentar i et kommentarfelt i et krav til ditt organsasjonsledd

For de to første typene varsler vil det være en begrensning på ett varsel per dag. Det blir ikke varslet dersom det kommer flere nye krav de neste 24 timene og enheten har ubehandlede krav liggende.