Redigere kurs


1 Administrasjon av kurs og deltakere

Etter at kurset er opprettet og deltakere er påmeldt, vil du ha følgende visning:

Ved å klikke på navnet på kurset (overskriften), vil du få opp informasjon om hvilken mal kurset er basert på. Her vises også Kurs-Id. Denne kan brukes i kurssøk både i Min Idrett, Idrettskurs og i Webdeler.
Dersom du har høyt nok tilgangsnivå, har du også mulighet til å redigere på malen. Det gjør du ved å klikke på linken «Rediger».I det blå feltet er det avbilet en org.struktur, etter den står tallet 2. Det indikerer at dette kurset er tilgjengelig i to organisasjonsledd.


Dette er satt under seksjonen for «Gruppering og tilgjengelighet».2 Verktøymeny

1. Blyant-ikonet oppe i høyre hjørne klikker du på for å redigere kursinformasjon. Du kommer da til redigeringsmodus og kan egenskaper ved kurset.
2. Pluss-ikonet er for å melde på deltakere. (Se egen brukerveiledning for påmelding)
3. Brev-ikonet på høyre side er for å sende meldinger til deltakerne. Står du på listen over de som har fast plass vil meldingene gå til disse personene. Vil du sende melding til de som står på venteliste trykker du først på den gule ruten «Venteliste» og deretter på brev-ikonet. Valg av visning i toppen (de store fargeboksene), avgjør hvilket utvalg av personer som får melding.
4. Denne knappen er for å eksportere deltakerlisten til en Excel-fil.
5. Denne knappen brukes for å avlyse kurset. Det er ikke mulig å slette kurset fra Idrettskurs, men når du avlyser et kurs, vil det ikke lenger være synlig for andre brukere i MinIdrett og Idrettskurs.
6. Den grønne ruten viser antall deltakere som er meldt på kurset. Vi sier at disse har «fast plass». Den viser også antall plasser som er tilgjengelig på dette kurset. Den lille pilen som peker ned fra den grønne boksen indikerer at den listen nå er aktiv. Tilsvarende på de andre fargeboksene.
7. Når kurset er fulltegnet, kan fremdeles påmelding til kurset gjennomføres, både ifra MinIdrett og i Idrettskurs. Deltakerne vil da havne på «Venteliste». Om en person melder seg av «Fast plass» vil første i ventelisten automatisk rykke opp og få «fast plass». Dersom en person ønsker å melde seg på igjen, må påmelding gjennomføres på nytt (nytt personsøk). En som er avmeldt kan ikke rykke tilbake til «fast plass». Antall avmeldte vil derfor aldri kunne telle nedover.
8. «Ikke betalt» viser oversikt over de personene som evt. har meldt seg på kurset, men ikke fullført betaling innen tidsfristen. Betaling og tidsfrister vil bli beskrevet i egen brukerveiledning.
9. Viser personene som er avmeldt kurset.

10. Til høyre for personen i deltakerlisten, finnes to knapper «Oppmøtt» og «Bestått». Dersom de er trykket på, vil de være blå. «Oppmøtt» er standard på og må aktivt velges bort. Etter en kursgjennomføring, vil man typisk behandle deltagere bestått og oppmøtt og tilslutt må du klikke på «Lagre resultat».
11. Om du skal melde en eller flere personer av, så huker du av i den lille boksen på venstre side for hver person du ønsker skal meldes av, og trykker «Meld av».
12. Samme som med meld av. Her flytter du personene til «Ikke betalt» om du ønsker det.
13. «Lås kursgjennomføring» gjør at kurset blir låst og det er da er det ikke lenger mulig å foreta endringer. Dersom du likevel må gjøre endringer, ta kontakt med support@idrettsforbundet.no.

 

Fikk du svar på det du lurte på?