Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Idrettens ID ivaretar medlemmenes unike identitet gjennom kontroller mot Det Norske Folkeregister.  Målet er å lage en enhetlig autentiseringsløsning for hele idretten, og tilbys også for tredjepartsaktører.

 

  • Unik verifisering av personer med både fødselsnummer og mobilnummer 
  • Enkelt og brukervennlig for medlemmer og tillitsvalgte (Single sign-on) 
  • Mulighet for å bli profilert som verdiøkende tjeneste  NIF sin digitale plattform.  
  • Bygget påOpenIDConnect, som er et åpent og standardisert rammeverk for autentisering.

 

Norsk idrett har i underkant av 2 millioner medlemmer som er samlet i én felles og sentral database med oppdatert og korrekt informasjon. Denne databasen administreres av NIF Digital på vegne av hele norsk idrett. 

Idretten har vedtatt en egen forskrift om elektronisk medlemsregister og senere utfyllende retningslinjer om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Idrettens ID bygger på OpenID, les mer her.