Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Personvern og Persondata

hopplengde.jpg

Bruken av persondata omfatter administrasjon av medlemskap og familietilknytninger, lisenser/forsikringer, overganger, kurs/kompetanse, roller og verv, samt i tilknytning til konkurranseaktivitet.

 

Personvernet ditt er viktig for oss. Vi har utformet retningslinjene for å vise hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi sikrer informasjonen din. Norges idrettsforbund (NIF) og Buypass behandler alle personlige opplysninger konfidensielt og etterlever kravene til personvern i henhold til Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter. Idretten har i desember 2017 vedtatt en Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten som både stiller krav til idrettens felles løsninger og hvordan registrerte personopplysninger skal håndteres innen idretten totalt sett.

Denne har også en veileder som primært er beregnet for idrettslag og mindre organisasjonsledd, og veilederen er tilgjengelig her

Innsamling, lagring og sikring

Registrering og oppdatering av medlemsopplysninger skjer ved at idrettslaget registrerer opplysningene via idrettens sentrale løsninger (f.eks KlubbAdmin) eller et godkjent, kommersielt produkt som er integrert med NIFs databaser. Medlemmet kan også registrere seg selv via Min idrett. Idretten har valgt å inngå en databehandleravtale om håndteringen av personnummerverifikasjon til en aktør med konsesjon og godt omdømme, Buypass AS. Buypass er registrert hos Post og Teletilsynet som utsteder av kvalifisert elektronisk ID i henhold til Lov om e-signatur, og deklarert i henhold til Selvdeklarasjonsforskriften og Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. NIF og Buypass sikrer personopplysninger i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende lovverk for dette. NIF og Buypass har taushetsplikt i forhold til opplysninger som fremkommer ved bruk av deres tjenester. Personopplysninger utleveres ikke til tredjeparter, med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til rettskraftig dom, gjeldende lovgivning, norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten, eller etter kundens eget skriftlige ønske eller krav.

Samtykke og innsynsrett

Som medlem i norsk idrett følger det at idretten har rett til å registrere og behandle relevante personopplysninger om deg. Som bruker av idrettens løsninger samtykker du til at NIF og Buypass samler inn, kontrollerer, oppbevarer og behandler dine personopplysninger som beskrevet. I henhold til personopplysningsloven har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger registrert om deg, og du kan kreve feil opplysninger korrigert. Gjennom din tilgang til Min idrett kan du selv kontrollere hvilke opplysninger som er registrert, samt foreta oppdateringer. Dersom du som utøver deltar i internasjonale konkurranser og andre aktiviteter i utlandet er ditt særforbund ansvarlig for at personopplysninger overføres til internasjonal organisasjon/utlandet i forbindelse med slik deltagelse.

For å sikre optimal datakvalitet for idrettens organisasjoner gjennomfører NIF regelmessig vask av person- og kontaktopplysninger av databasen mot Det Sentrale Folkeregisteret (DSF). Disse opplysningene vaskes:

  • Fullt navn og navneendringer
  • Adresse og adresseendringer
  • Dødsfall


Følgende opplysninger hentes fra folkeregisteret og kan ikke endres i Min idrett:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Kjønn

Adresse for personer med hemmelig adresse i folkeregisteret vil ikke vises eller være mulig å oppdatere i idrettens løsninger.

Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité, 0840 Oslo

Henvendelser gjøres til: support@idrettsforbundet.no, telefon 21 02 90 90.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler i NIFs IT-løsninger.