Hva er Idrettens ID?
Idrettens ID-løsning er en enkel og trygg innlogging for alle de sentrale idrettssystemene.

Hva er Idrettens ID?

Idrettens ID-løsning er utviklet i samarbeid med Buypass og er en enkel og trygg innlogging for alle de sentrale idrettssystemene.

Med et så betydelig antall medlemmer og titusenvis av tillitsvalgte som skal vedlikeholde og oppdatere opplysningene, er det en stor utfordring å ivareta høy datakvalitet samtidig som det ikke går på kompromiss med brukervennlighet og sikkerhet.

Dette resulterte i bl.a. at idretten selv vedtok en egen forskrift om medlemsregister og senere utfyllende retningslinjer om idrettens medlems- og organisasjonsregister, hvor det er fastsatt en løpende ivaretakelse av medlemmenes unike identitet gjennom kontroller mot Folkeregisteret. Til dette formålet benyttes medlemmenes fødselsnummer. Fødselsnummeret oppbevares forskriftsmessig og blir ikke vist i noen av våre løsninger. Idrettens ID-løsning er utviklet i samarbeid med Buypass og er en enkel og trygg innlogging for alle de sentrale idrettssystemene (Min idrett, SportsAdmin, KlubbAdmin, ResultatAdmin, IdrettsKurs, Idrettsoppgjør og TurneringsAdmin).

Idrettens ID verifiserer brukere unikt med både fødselsnummer og mobilnummer, og bidrar til økt datakvalitet og trygghet for alle idrettens organisasjoner og medlemmer.

Idrettens ID er også tett integrert med Idrettens Betalingsløsning, noe som gjør det enkelt å kunne registrere betalingskort knyttet til profilene. Målet er å lage en enhetlig identifiseringsløsning for hele idretten er det mulig å bruke Idrettens ID for løsninger som tredjeparter leverer til idretten.