Blogg_banner.jpg

Min viktigste sak

Det er neppe tvil om at spillpolitikk og finansieringen av norsk idrett gjennom overskuddet fra Norsk Tipping både er, og vil i den nærmeste fremtid være, min største og viktigste sak som idrettspresident.

I dag har jeg deltatt på Kulturdepartementets innspillsseminar om ansvarlig spillpolitikk og basert mitt innlegg på følgende:

• Jeg vil at ansvarlighet skal ligge til grunn for pengespillpolitikken.
• Jeg vil beholde og forsterke enerettsmodellen.
• Jeg vil at myndighetene langt sterkere skal arbeide for å stanse tv-reklame fra utlandet, forsterke betalingsformidlingsforbudet og utrede mulighetene for å blokkere nettsteder som tilbyr pengespill rettet mot Norge.

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går uavkortet til samfunnsnyttige formål
Idretten mottar 64 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping. I 2015 fikk idretten over 2,2 milliarder kroner. Pengene går først og fremst til bygging av små og store idrettsanlegg over hele Norge, men nær 300 millioner kroner går direkte ut til å skape idrett og idrettsglede i over 11 400 idrettslag over hele landet.

«Det er overhodet ikke likegyldig hvor vi får vår finansiering fra» 

Over 80 prosent av alle barn mellom 6 og 12 år i Norge er medlemmer av et idrettslag!
Det er derfor helt vesentlig hvordan norsk idrett er finansiert – eller for å snu på det: Det er overhodet ikke likegyldig hvor vi får vår finansiering fra.

Det er to grunner til at jeg er en sterk tilhenger av enerettsmodellen:
1. Den sikrer i langt større grad en ansvarlig spillpolitikk enn alternativet med lisensierte selskaper.
2. Enerettsmodellen gir langt mer penger til gode formål og frivillig virksomhet enn en lisensieringsmodell vil gi.

«Hos gamblingselskapene er de som taper mest, mest velkomne»

Norsk Tippings spill kan styres av myndighetene fordi det er staten som er eier. På Hamar hos Norsk Tipping finnes det styringssystemer og kontroll som oppdager skadelig spillatferd – og som gjør noe med det. Hos gamblingselskapene er de som taper mest, mest velkomne.
Ingen blir avhengige av å spille en femukers på Lotto. Mange blir avhengige av casinospill på nett. Det er mindre spillproblemer i Norge enn i andre land – det tror jeg handler om enerettsmodellen.

«Idrettsanlegg i Norge er viktigere enn private kontoer på Malta»

Alt overskudd fra Norsk Tipping går til gode formål – ikke til private eiere. Hvorfor skal idretten, kulturen og de frivillige organisasjonene dele med eiere fra Malta eller Sverige? Hvorfor skal vi bytte bort 60 øre per krone i overskudd etter premier fra Norsk Tipping med 15 eller 20 øre fra en lisensieringsmodell? 

Gamblingselskapene hevder de vil bringe mer penger til norsk idrett og andre gode formål. Skal dette være sant må det spilles for mye, mye mer i Norge selv om de skulle lykkes med å få med seg de som i dag spiller utenom Norsk Tipping inn. Det betyr i alle fall ikke mer ansvarlighet!

Jeg tror ikke noe på disse selskapenes gode hensikter. De er – legitimt nok – ute etter å komme inn i det norske markedet for å tjene penger. Slutt å late som noe annet. Metodene for å komme inn gjør at jeg blir betydelig skeptisk og mener at det bør også myndighetene være. I dag bombarderes vi av reklame på tv sendt fra utlandet. Det er lov til å sende tv-signaler fra utlandet, men det er også forbudt å reklamere for spill i Norge. Å late som om dette ikke er omgåelse av norsk lov er bare helt urimelig. Selvsagt er det det!