bloggkostnader.jpg

Idrettsglede bør ikke være avhengig av familieøkonomi

Astrid Uhrenholdt Jacobsen frykter at barneidretten er blitt toppidrett i en lightversjon, og peker på en ukultur med utstyrspress, resultatfokus og høye kostnader i barneidretten (Aftenposten 9. november). Norges idrettsforbund ønsker å takke både Uhrenholdt Jacobsen og Aftenposten for å gi denne problematikken oppmerksomhet!

Vi har det siste året arbeidet mye med økonomi som barriere for barn og unges idrettsdeltagelse. Idretten er helt avhengig av en allmenn bevisstgjøring om dette. For i bunn og grunn handler det om holdninger og bevissthet hos foreldre, trenere og ledere på alle nivåer. Idretten kan gjøre vedtak på Idrettstinget og skape tiltak, men vi må også spre kunnskap og utfordre holdninger for at verdiene i barneidretten etterleves.

Hva skjer med barneidretten når topptrenere og media skriker etter revolusjon i barnefotballen på bakgrunn av et A-lag som underpresterer? Når trenere, ledere og foreldre krever talentutvikling, spesialisering, spissing og topping i stadig yngre alder? Når foreldre kjøper det nyeste og beste utstyret til barnet fordi de har mulighet til det, men glemmer hvordan utstyrspresset øker hos de andre familiene? Når idrettslaget arrangerer samlinger i utlandet til mange tusen kroner?

Deltagerkostnaden varierer voldsomt mellom idretter. Enda mer varierer kostnadene mellom de ulike idrettslagene som driver den samme aktiviteten. I enkeltidretter og i enkelte idrettslag har det utviklet seg en ukultur hvor det kan koste hva det koste vil – alt for å gi sitt barn og sine medlemmer det beste utstyret og de beste mulighetene for å kunne bli god så raskt som mulig. Konsekvensen er at det kun er de med best råd som får være med.

Hva kan vi gjøre?
Noe av kostnadene må begrenses gjennom regelverk. Barneidrettsbestemmelsene regulerer reiseavstand og hvilke konkurranser barn skal delta på. Svømming og sykkel har satt begrensninger hvilket utstyr som er lov å bruke. Skiforbundets Byttehelg bidrar til å få liv i velfungerende brukt utstyr, og mange idrettslag finner praktiske løsninger for familier med lav inntekt. Det finnes flere som tilbyr låneordninger av utstyr, og samarbeidsavtaler om støtteordninger i kommuner. Den nasjonale støtteordningen mot barnefattigdom har i år åpnet for at idrettslag kan søke om midler for at flere barn og unge skal kunne delta i idrett uavhengig av foreldrenes inntekt. Allemed.no er et verktøy for å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva idrettslaget kan gjøre for å få ALLE MED, uavhengig av familiens økonomi.

Men det hjelper ikke med politisk enighet og gode intensjoner, hvis ikke vi endrer deler av dagens etablerte praksis. Hvor bevisst er vi faktisk kostnader i hverdagen, og er kostnader i idrett noe som blir diskutert – eller er det litt flaut å snakke om?

Skal vi lykkes å nå visjonen om idrettsglede for alle er kostnadene for å delta trolig den viktigste enkeltfaktoren for fremtidens idrettslag. Da trenger vi flere ledere, trenere og foreldre, som er like kloke som Astrid Uhrenholt Jacobsen i denne saken.

Innlegget ble publisert på debatt-sidene til Aftenposten.no 17. november