Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hørselshemmede

Petrine Olgeirsdottir 2 Foto Bjørn Røine.png

På denne siden kan du lese mer om døveidretten i Norge og få noen praktiske opplysninger.

Døveidretten i Norge har en lang og tradisjonsrik historie. I dag organiseres døve idrettsutøvere på lik linje med andre funksjonshemmede idrettsutøvere gjennom særforbundenes aktiviteter.

Norges Døveidrettsutvalg (NDI)
For å styrke rekrutteringen og bidra til at særforbundene har mest mulig kompetanse på dette feltet har Idrettstyret i NIF opprettet et utvalg som skal se på særskilte utfordringer og være norsk idretts bindeledd mot de internasjonale organisasjonene.    Utvalgets formelle navn er Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Utvalgets internasjonale navn er Norwegian Sports Organisation for the Deaf. Utvalget er administrativt underlagt Norges idrettsforbunds (NIF) generalsekretær og enheten idrett for funksjonshemmede.

Utvalgets formål er å fremme idrettens utbredelse blant døve i Norge og representerer denne overfor internasjonal døveidrett.Det avholdes et fellesmøte med døveidrettslagene en gang i året.
Norges Døveidrettsutvalg står tilsluttet følgende internasjonale døveidrettsorganisasjonene:
ICSD - (International Commitee for sport of the Deaf)
EDSO - (European Deaf Sports Organization)
NBDSF - (Nordiska - Baltiska Døvidrettsforbund)

I NDI ble følgende personer valgt på siste generalforsamling 13. september 2015:
Leder: Margareth Hartvedt (Oslo Døves Sportsklubb)
Nestleder: Bjørn Røine (Oslo Døves Sportsklubb)
Medlemmer: Ingvild Larsen Skjong (Ålesunds Døves Aktivitetsklubb), Petter Sørensen (Stavanger Døves Idrettsforening), Unni Helland (Trondheim Døves Idrettslag)

I tillegg til de representantene ovenfor skal NDI/NIF oppnevne to personer fra særforbund og én fra Idrettsstyret. Representanten fra Idrettsstyret møter ved behov. NIFs administrasjon oppnevner en sekretær for utvalget.Informasjon
Døveidretten har en egen nettside, www.doveidrett.no. Denne nettsiden er en uoffisiell webside som har som mål om å samle all informasjon om døveidretten på et sted. 

Selv om webansvarlig sitter i Norges Døveidrettsutvalg (NDI), er Norges idrettsforbund (NIF) ikke ansvarlig for innholdet på denne siden. På www.doveidrett.no finnes generell informasjon om døveidrett som er hentet fra bl.a. døveidrettslag, særforbund, NDI og døveidretten ellers i verden.

Nyheter publiseres på Facebooksiden til NDI.

Bestilling av tolk
Her finner du informasjon om hvordan man bestiller tolk.


Aktuelle linker:
Møller kompetansesenter
Skådalen kompetansesenter
Nedre Gausen kompetansesenter
Briskeby HLFs skole- og kompetansesenter
Signo kompetansesenter Bowling for døve.
Fotball for døve.

Se ellers hovedmenyen øverst på denne siden.