27
apr
2022

Webinar: Idrettens oppfølging av flyktninger

Arrangør: Norges idrettsforbund
Sted: Digitalt
Start: 27.04.2022 18:00
Slutt: 27.04.2022 19:30

Norges idrettsforbund arrangerer et faglig rettet webinar for hele idrettsorganisasjonen onsdag 27. april kl. 18.00–19.30, hvor tema vil være idrettens oppfølging av ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

Flere relevante aktører er invitert til dette webinaret, og de vil dele av sin kunnskap og erfaring – og svare på aktuelle spørsmål fra idretten. 

Program:

Den ukrainske forening i Norge v/Iryna Sabor, seksjonsleder for skole og barnehage ved Europeisk Wergelandssenter, og Oleksandr Fomichov, lærertrener ved Europeisk Wergelandssenter

 • Litt om situasjonen i Ukraina 
 • Status flyktninger som kommer til Norge
 • Hvilke idretter driver de fleste ukrainere med?
 • Hvordan fungerer idrettsdeltagelse i Ukraina? Likheter og ulikheter med Norge

Røde Kors v/Ingvild Lunde-Danbolt, seniorrådgiver i program migrasjon, og Frida Hansen Apelseth, seniorrådgiver migrasjon og frivillighet

 • Hvordan de er organisert, hvordan de jobber lokalt og hva de gjør på mottakene
 • Fordeler med å inngå avtale med mottakene
 • Hvordan ser Røde Kors for seg et samarbeid med idretten?

Redd Barna v/Elin Langli, seniorrådgiver barn og idrett

 • Hva er viktig i møte med barn som har opplevd krig og kanskje har traumer?
 • Hvordan møte barna og håndtere reaksjonene – vanlige reaksjonsmønster
 • Seperasjonsangst og hvordan håndtere medfølgende voksen
 • Hvordan rapportere videre om man oppdager noe uvanlig

Hero v/Ole Valen, regionleder Oslo, Akershus, Østfold, Trøndelag, Møre og Romsdal og Stavanger

 • Litt om drift av mottak og de ulike rollene som finns på et mottak
 • Frivillighetskoordinatorrollen
 • Hvordan bør idretten gå frem i kontakt med mottaket?
 • Hvordan kan idrettslaget best bidra?

Norges idrettsforbund v/Elin Horn, rådgiver breddeidrett

 • Organisering inn mot mottak
 • Inkludering i idrettslag
 • Støtteordninger og kontakt med myndigheter
 • Hvordan håndtere medlemskontigenter og treningsavgifter for flyktningene
 • Politiattester
 • Forsikringer og lisenser

Spørsmålsrunde

Webinaret vil bli ledet av idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai. 

Les mer om inkludering av flyktninger i idretten her.