13
feb
2024

Temamøte: Paraidrettskompetanse i ulike roller

Arrangør: Norges idrettsforbund
Sted: Idrettens hus (1010) eller på Teams
Start: 13.02.2024 10:00
Slutt: 13.02.2024 12:00

Vi inviterer til temamøte om betydningen av «Paraidrettskompetanse i ulike roller i idretten», med utgangspunkt i «Én idrett – like muligheter. Parastrategi for norsk idrett, 2022 – 2027». Målet med temamøtet er at særforbund kan få inspirasjon og dele erfaringer.