Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Internasjonalt Olympisk Akademi

IOA612.jpg
Sted: Hellas
Start: 18.02.2020 08:00 Slutt: 18.02.2020 23:00

Internasjonalt olympisk akademi (IOA) ble offisielt åpnet i Olympia, Hellas i 1962 der de også holder til i dag. IOA samler hver sommer unge internasjonale idrettsrepresentanter fra ca. 80 nasjoner til å utveksle erfaringer og lære mer om Olympisme og Den olympiske bevegelsen.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker at representanter fra norsk idrett skal delta for å tilegne seg kunnskap og internasjonal erfaring, samt bidra til å spre de norske idrettsverdiene. Hvert land har anledning til å sende én representant.

Tema for akademiet er i 2020 «Olympism and Humanism».

Undervisningen er variert med forelesninger, gruppediskusjoner, ekskursjoner, museumsbesøk, idrettsaktiviteter, kulturaktiviteter osv., og holdes over en 11-dagers periode i mai/juni. Dato for årets sesjon er 23. mai til 3. juni 2020 og foregår i Aten og Olympia i Hellas.

Én representant fra norsk idrett blir valgt ut på bakgrunn av søknadsprosess via NIF, og NIF/IOA dekker kostnader til reise, kost og losji ved oppholdet.

For å kunne søke om deltakelse må søkeren oppfylle følgende kriterier:

  • Søker må være mellom 20 og 35 år.
  • Søker må ha deltatt på Det norske olympiske akademi (NOA) ved Nansenskolen på Lillehammer minimum én gang tidligere.
  • Søker må kunne vise til erfaring fra engasjement i idretten og ha tilknytning til enten særforbund, idrettskrets eller annet ledd i norsk idrett.
  • Søker må kunne vise til dokumenterte engelskkunnskaper eller franskkunnskaper.
  • Søker må selv ha reiseforsikring som gjelder under oppholdet i Hellas.

 

Søk her senest 18. februar 2020: IOA 2020

Den utvalgte norske representanten vil få beskjed innen 6. mars 2020.

Du kan lese mer om IOA på deres hjemmesider: www.ioa.org.gr

Har du spørsmål, kontakt NIFs internasjonale rådgiver, Julie Ravlo, på julie.ravlo@idrettsforbundet.no