29
mai
2024

Muntlig forhandling i NIFs domsutvalg, sak 7/ 24

Sted: Møterom M5 Meet, Thon Hotel Ullevaal
Start: 29.05.2024 09:30
Slutt: 29.05.2024 15:00

Den muntlige forhandlingen er i utgangspunktet offentlig og vil være mulig å overvære. Av praktiske hensyn vil bare et begrenset antall deltakere kunne være til stede. Dersom det av kapasitetshensyn er nødvendig å begrense antall tilhørere vil plass til personer som har oppgaver knyttet til forhandlingene, personer som har arbeid eller tillitsverv som tilsier at de bør overvære forhandlingene og journalister, blir prioritert. Det gjøres oppmerksom på at domsinstansen kan på eget initiativ, eller etter begjæring fra en av partene, beslutte at deler av forhandlingene likevel skal gå for lukkede dører.