Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Kurslærersamling

kurslærersamling_siste.jpg
Sted: Scandic Oslo Airport Hotel
Start: 08.11.2018 12:00 Slutt: 11.11.2018 11:30

Norges idrettsforbund arrangerer en felles kurslærersamling for alle kurslærere på tvers av fagområder, samt kurslærerkurs for nye kurslærere i aktivitetslederkurset i barneidrett. I tillegg vil det bli en samling for fagkonsulenter paraidrett fra torsdag 12.00 til fredag 11.30, og for fagansatte i krets/fagkonsulenter paraidrett fredag formiddag fra 11.30 – 16.00. Samlingen skal finne sted 8.-11. november 2018 på Scandic Oslo Airport hotell.

Les informasjonen nedenfor nøye og svar på spørreskjema som du finner link til nedenfor. 

 • Samlingen skal gi inspirasjon, faglig påfyll og konkrete verktøy som kan bidra til din utvikling som kurslærer. Det er nytt at vi samler alle kurslærere samtidig. Det vil bli en fellessamling fredag og som start på lørdagen. Deretter legger vi opp til 2 timer med workshops/korte foredrag. Etter lunsj vil du delta sammen med kurslærere innenfor det fagområdet du tilhører.
 • Vi ønsker å legge til rette for at du skal få faglig påfyll og utvikle deg som kurslærer. Vi vil også legge til rette for at du får utveksle nyttige erfaringer med andre kurslærere.

Vi har i alt 150 plasser og de er fordelt som følger:

 • Styrekurs SF – 10 plasser
 • Klubbens styrearbeid i praksis – 40 plasser
 • Økonomikurs – 10 plasser
 • Aktivitetsleder barneidrett – 25 plasser
 • Nye aktivitetsledere barneidrett – 10 plasser
 • Paraidrett – 30 plasser
 • Lederkurs for ungdom - 15 plasser
 • Ansvarlige fra NIF – 10 plasser

Vi ber om at idrettskretser og særforbund melder på sine kurslærere via denne linken innen 1. oktober 2018.

Det er viktig at aktuell kurslærer er forespurt før påmelding.  Siden det er begrenset antall plasser innenfor hvert fagområde anbefaler vi at dere prioriterer kurslærere som er aktive og holder jevnlig kurs.

Praktisk informasjon

8. - 11. november 2018

 • Torsdag 8. november 12.00 til fredag 9. november 11.30 (fagkonsulenter paraidrett)
 • Fredag 9. november 11.30 til 16.00 (fagansatte IK og fagkonsulenter paraidrett)
 • Fredag 9. november 17.00 – Felles åpning av kurslærersamlingen
 • Lørdag 10. november 16.00 – Oppsummering og avslutning av kurslærersamlingen
 • Lørdag 10. november 16.00– søndag 11. november 15.30 (erfarne og nye kurslærere i aktivitetslederkurset)

 • Scandic Oslo Airport hotell, Ravinevegen 15, Gardermoen https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-airport

Flybilletter bestiller du selv. Seneste ankomst Gardermoen fredag kl. 16.00 og returfly lørdag til tidligst kl. 17.00. De som skal delta på kurslærersamling/nye kurslærere aktivitetslederkurset må bestille returfly tidligst 17.00 søndag. Den enkelte krets/særforbund dekker egne transportkostnader. Parkering ved hotellet koster 195,- pr døgn.

Egenandel for IK/SF vil være kr 1.000,- pr natt pr person for helpensjon og kr 500,- for dagpakke. Da er mat og overnatting inkludert.

Det er bindende påmelding. Faktura vil bli sendt ut i forkant av samlingen.

Blir man syk/forhindret fra å delta må man beregne å betale for det man har bestilt, men vi setter pris på å få beskjed ved frafall.

Alle må selv gjøre opp overfor hotellet for minibar, pay-tv, telefon og andre regninger som settes på rommet.

Dag

Frokost

Lunsj

Middag

Torsdag

 

13.00

19.00

Fredag

06.30 - 09.30

11.30

20.00

Lørdag

07.00 - 10.30

11.30

19.00

Søndag

07.00 - 10.30

Matpakke

 

Torsdag 8.november kl. 12.00-17.30 - Møterom De Havilland 1

12.00

Velkommen - oppstart, rammer og forventninger

12.20

Om prosesser i NIF - status for modernisering, digitalisering og regionalisering

13.00

Lunsj

14.00

Overføringen til idrettskrets

15.00

Gjennomgang av paraidrettsrådet

15.30

Pause

16.00

Rekruttering-erfaringsutveksling

16.45

Informasjon paraidrett

17.15

Praktiske utfordringer

19.00

Gjennomgang av paraidrettsrådet

Fredag 9.november kl. 09.00-11.30 - Møterom De Havilland 1

09.00

Oppstart

09.15

Kompetanse - kurstilbud

11.00

Pause

11.30

Lunsj med de andre inviterte fagansatte fra idrettskrets

 

Felles kurslærersamling, se eget program

11.30 – 12.30     Felles lunsj

12.30 – 16.00     Møterom Piper + Embraer

 1. Status og arbeid med felles kompetanseutvikling - utviklingsplaner 
 2. Honorar og kontrakter 
 3. Oppfølging av kurslærere for å sikre best mulig kvalitet
 4. Gjennomgang av kurs NIF tilbyr
 5. Hvordan selge inn kurs  - markedsføring
 6. Avklaring av arbeidsoppgaver i forbindelse med gjennomføring av kurs mellom NIF/særkrets og kursholder

Møterom Zeppelin.

17.00

Velkommen og status nytt i NIF vBreddeidrettssjef Anja Veum

17.30

Hvorfor er du som kurslærer viktig for oss og norsk idrett, og hvilke forventninger har vi til hverandre? v/Torkell Seppola og Arnfinn Vik 

17.45

Motivasjon og mestring v/ Karina Andersen Aas

19.00

Avslutning

20.00

Felles middag

08.30 - 09.30 Presentasjonsteknikk v/ Oddvar Johnsen
Møterom Zeppelin

09.30 - 11.30 Workshops
Minimum 10 personer må være påmeldt for at workshop gjennomføres. Hver enkel workshop gjennomføres fra 09.30 til 10.30 og fra 10.30 til 11.30. Det er mulig å delta på følgende workshops:

 1. Læring gjennom aktive kursdeltagere v/Torkell Seppola, møterom Douglas 2

 2. Erfaringsutveksling på tvers av fagområder v/Linda Jacobsen, møterom Avro 1 og 2

 3. Relevante bli-kjent-aktiviteter i kurs v/Line Hurrød, møterom Cessna 1 og 2

 4. Bruk av powerpoint v/Alexander Eriksson, møterom Piagio

 5. Presentasjons-teknikk – praktisk øvelse v/Oddvar Johnsen, møterom Piper

Den enkelte kan delta på to (2) workshops, men vi ber dere føre opp tre (3) alternativer i påmeldingslinken.

Oversikt over hvem som er kommet med på de ulike workshopene finnes i vedlagt fil. 

Workshops og fordeling i rom. 

 • Oddvar Johnsen - Møterom Piper var ansatt hos Lindorff i 10 år som seniorkonsulent. Der jobbet han med kundekommunikasjon på deres kundesenter, salg og lederutvikling. Han arbeidet både internt i Lindorff og med deres samarbeidspartnere i Norge og i mange andre land.Siden 2012 har han drevet sitt eget selskap, og så langt har han arbeidet med mer enn 100 kundesenter hvor flere av dem har vunnet priser for sin kundeservice. I tillegg til å arbeide med kommunikasjon på kundesenter er han en etterspurt ressursperson innen presentasjonsteknikk, salg og coaching.

 • Torkell Seppola - Møterom Douglas 2, rådgiver organisasjons- og ledelsesutvikling i NIF, skal holde en workshop i «Læring gjennom aktive kursdeltagere». Du vil prøve ulike måter å aktivisere deltakerne og knytte tematikk til deres egen hverdag. Vi prøver ut noen enkle metoder som kan brukes underveis i kurs for å sikre at reell læring skjer.

 • Linda Jacobsen - Møterom Avro 1 og 2, rådgiver barne- og ungdomsidrett i NIF, skal fasilitere «Erfaringsutveksling på tvers av fagområder». Det legges opp til cafebord med ulike temaer og spørsmål. Deltagerne på denne workshopen setter seg ved det/de cafebordene de selv ønsker for å dele erfaringer og kunnskap med andre rundt et bestemt tema.

 • Line Hurrød - Møterom Cessna 1 og 2, Forvaltningsrådgiver i NIF, vil lede workshops med «Bruk av icebreaker i kurs» Hvordan bruke relevante, engasjerende og morsomme bli-kjent-aktiviteter i kurs 

 • Alexander Eriksson - Møterom Piagio, Idrettsfaglig rådgiver i praksis på HINN, samt styremedlem og leder for ungdomsutvalget i Oppland Idrettskrets. I denne workshopen skal vi se på fallgruver i den tekniske utførelsen av presentasjoner. Hvordan beholde fokuset på innholdet i presentasjonen, samt eliminerer støy og distraksjoner.

Paraidrett (Møterom Cessna 1 og 2)

12.30

Kort presentasjon av alle

12.45

Hvordan ivareta utviklingshemmede i paraidrettskurset? Hva er det viktig å ta hensyn til?

13.45

Pause

14.00

Gjennomgang av maler og veiledere. 
Erfaingsutveksling
Avslutning

 

 

Aktivitetslederkurs barneidrett (12.30 - 17.00) 
(Møterom De Havilland 1 og 2)

12.30

Velkommen og introduksjon

13.00

For nye kurslærere
Gjennomgang av moduler og materiell

For erfarne kursledere
Erfaringsutveksling og gruppeoppgaver

15.15

Presentasjon av gruppearbeid

15.45

Introduksjon til dialogduk og ny modul 3

16.45

Avrunding og oppsummering

19.00

Middag

 Klubbens styrearbeid i prakis (Møtreom Douglas 2) (12.30-16.00)

12.30

Status på kurset

13.00

Kobling til e-kurset "innføring i styrearbeid for idrettslag"

14.00

Kobling til "bedre klubb"

15.00

 Erfaringsutveksling

15.45

Oppsummering

 • Økonomikurs (Møterom Piagio)
  - Nyheter og informasjon fra NIF
  - Gjennomgang av Kurspakken/e
  - Erfaringsutveksling

 • Lederkurs for ungdom (Møterom Avro)
  - Status på kurset 
  - Del 2 – oppfølgingssamling 
  - Erfaringsutveksling

 • 19.00 - Middag for nye og erfarne kurslærere, aktivitetslederkurs barneidrett

Kl.09.00-09.30

Reise med buss til Hoppensprett

Kl.09.30-11.30

Gruppearbeid modul 4

Kl.11.30-12.15

Lunsj

Kl.12.15-14.45

Aktivitet i sal

Kl.14.45-15.00

Avslutning og veien videre

Program

PÅMELDING OG SPØRSMÅL

Gå til påmelding.

Spørsmål eller andre henvendelser:

Elin Horn, Rådgiver Breddeidrett i NIF, mobil 95959548, elin.horn@idrettsforbundet.no

Evaluering og tilbakemeldinger

Evalueringsskjema blir sendt alle deltakere rett etter konferansen. Vi håper alle tar seg tid til å svare og komme med forslag på hvordan vi fremover legger opp kurslærersamlinger.

Vi ønsker hjertelig velkommen til samlingen! 

Med vennlig hilsen 
NIF Breddeidrett