02
mai
2023

Introduksjonsmøter og kurs – MittVarsel

Arrangør: Norges idrettsforbund
Sted: Digitalt
Start: 02.05.2023 18:00
Slutt: 20.06.2023 17:00

God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. Vi tilbyr derfor systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd. Meld deg på informasjonsmøte og kurs.

MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Vårt mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten.

Utrullingsløpet består av et introduksjonsmøte på 30 minutter og et to timer langt kurs, før organisasjonsleddet deretter får tilsendt en egen portal i MittVarsel.

Det er hovedsakelig styremedlemmer eller personer som er ansatt i idrettslaget som deltar på kurs. Det er også viktig å være klar over at det kun skal være én portal per idrettslag, og at undergrupper i idrettslag ikke skal ha egen portal. Portalen skal alltid være tilknyttet hovedstyret i organisasjonsleddet.

Les mer og meld deg på introduksjonsmøte og kurs her!