Kan økte krav og forventninger dytte frivilligheten over smertegrensen? Og kan mangelen på kompetente trenere løses av frivillighet alene? Dette er spørsmål som vil diskuteres under konferansen. Foto: Erik Ruud
Kan økte krav og forventninger dytte frivilligheten over smertegrensen? Og kan mangelen på kompetente trenere løses av frivillighet alene? Dette er spørsmål som vil diskuteres under konferansen. Foto: Erik Ruud
30
sep
2022

Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2022: Hvordan får vi flere kompetente trenere?

Arrangør: Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund
Sted: Norges idrettshøgskole (Auditorium Innsikt)
Start: 30.09.2022 10:15
Slutt: 01.10.2022 16:00
Påmeldingsfrist: 26.09.2022 23:59    Meld deg på

Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund har gleden av å invitere til Barne- og ungdomstrenerkonferansen 30. september til 1. oktober 2022.

Årets konferanse setter søkelys på et dagsaktuelt spenningsforhold i norsk idrett: Hvordan kan vi klare å levere kompetanse og kvalitet til våre medlemmer uten at det blir for dyrt? Konferansen retter seg mot premissleverandører og beslutningstagere i klubb, skole og forbund, trenerutdannere og veiledere, og trenere i barne- og ungdomsidretten.

Den norske idrettsmodellen er i verdensklasse på mange områder, samtidig som det stadig pekes på flere barrierer for deltagelse, utvikling og prestasjon. Felles for alle er at kompetente trenere ofte blir pekt på som en viktig del av løsningen. Den kompetente treneren skaper gode og inkluderende miljøer hvor barn og unge trives, opplever mestring og glede, og utvikler idrettsferdigheter og motivasjon til livslang idrettsdeltagelse. Den kompetente treneren bidrar til å redusere frafall, mobbing og rasisme, spiseforstyrrelser, og trakassering og overgrep. Den kompetente treneren kan å utnytte en treningsflate og håndtere flere ulike utøvere i sin treningsgruppe, vet hvilket konkurransetilbud som er nødvendig og unngår unødvendige kostnadsdrivere.

Men hvordan skal vi få flere kompetente trenere? Kan økte krav og forventninger dytte frivilligheten over smertegrensen? Og kan mangelen på kompetente trenere løses av frivillighet alene? Kan bruk av kompetente fagansatte i samarbeid med frivillige være en modell? Denne modellen brukes i andre deler av kultursektoren (og i mange tilfeller i driften av større idrettslag). Men hvem skal finansiere modellen?

Se fullt program her.

Kursavgift: 800,- begge dager, 400,- per dag. Streaming 300,- per dag. Studenter deltar gratis.