Rasisme.png
11
nov
2020

Webinar: "Rasisme og diskriminering i idretten"

Sted: Online i Teams
Start: 11.11.2020 18:00
Slutt: 11.11.2020 20:30

Idrettskretsen inviterer til verdiseminar, som i år blir digitalt. Tema for årets seminaret er "Rasisme og diskriminering i idretten".

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Vestfold og Telemark idrettskrets ønsker å sette fokus på dette temaet for å bidra til at vi kan unngå uønskede hendelser i idretten. Norges idrettsforbund har utarbeidet en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering. Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten.

Foredragsholdere:

Håvard Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund

Espen Bugge Pettersen, Sandefjord Fotball

Kjetil Haugersveen, Eidanger idrettslag

Tema for seminaret:

  • nulltoleranse for rasisme og diskriminering
  • hvordan håndtere rasisme og diskriminering
  • hvordan jobber Sandefjord fotball for å forebygge rasisme og diskriminering
  • inkludering som motvekt til diskriminering

Seminaret foregår online i Teams. Alle påmeldte deltakere får tilsendt link til webinaret dagen før.

Påmelding gjøres her via MinIdrett.

Har du spørsmål til seminaret eller trenger hjelp til påmelding, ta kontakt med rådgiver for arrangement og verdiarbeid Therese Husby