Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål om medlemssystem

 

Q: Skal KlubbAdmin legges ned?

A: Nei. KlubbAdmin skal ikke legges ned. NIF jobber med å lage et nytt medlemssystem på en mer moderne plattform, som på sikt vil erstatte KlubbAdmin.  

Denne løsningen er enda ikke tilgjenglig for alle. Men når funksjonaliteten er på nivå med dagens KlubbAdmin, vil idrettslagene bli tilbudt å ta i bruk det nye medlemssystemet. 

Q: Skal "gammel" KlubbAdmin medlemsadministrasjon legges ned?

A: Ja, "KA medlem", som har et eldre design, vil bli lagt ned med virkning fra 31.desember 2020. Fra og med 1. januar 2021 er det kun den nye versjonen av KlubbAdmin som skal benyttes. Den er tilgjengelig på https://ka.nif.no/ Dataene er de samme og alle fakturaene fra gammel versjon vil bli å finne i den nye.

 

Q: Hvorfor krever NIF at idrettslag skal bruke ett medlemssystem?

A: Forskrifter fra Idrettsstyret pålegger NIF å ha kontroll på medlemsdata. Disse tallene legges til grunn for rapportering til myndighetene.

 

Q: Idrettslaget er et fleridrettslag, vi har flere grupper som bruker ulike medlemssystemer. Er det lov?

A: Nei. Hele idrettslaget skal samle medlemmene sine i ett og samme medlemssystem. Jf. Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister § 1, pkt 2

 

Q: Hvilke medlemssystemer kan idrettslaget bruke?

A: Dere kan bruke Idrettens medlemssystem, KlubbAdmin. Eller dere kan velge medlemssystem fra en kommersiell leverandør. Kravet er at leverandøren har godkjent integrasjon med NIF. Leverandøren bør opplyse deg om dette.

 

Q: Hvem bestemmer hvilket medlemssystem idrettslaget skal bruke?

A: Det er styret i idrettslaget som bør bestemme dette. Valg av medlemssystem skal som hovedregel bekreftes av styreleder.

 

Q: Hva betyr det at vi må bruke ett medlemssystem?

A: Det betyr at idrettslaget skal føre oversikt over alle medlemmer og føre status på betaling av kontingent og avgifter i samme medlemssystem. Innbetalinger skal kunne spores, det betyr at dere må kreve innbetaling i samme system som medlemmene er registrert.

 

Q: Kommer dere til å stenge KlubbAdmin for oss, dersom vi velger medlemssystem fra en kommersiell leverandør.

A: Ja, deler av KlubbAdmin vil bli stengt. Idrettslaget vil fortsatt kunne utføre Samordnet rapportering og foreta endringer i styrefunksjoner og informasjon om organisasjonen. Fakturering og behandling av medlemsinformasjon vil bli stengt.  Jf. Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister § 1, pkt 2, kan et idrettslag bare ha ett medlemssystem.  

 

Q: Hva koster det å bruke Idrettens medlemssystem (KlubbAdmin)?

A: Å bruke KlubbAdmin koster ikke noe i form av lisens eller abonnementskostnader. Dette er en løsning av og for idretten. Det som imidlertid koster, er transaksjonskostnader ved betaling. Ved bruk av betalingsløsningen vil idrettslaget få tilbakebetalt en «kickback» basert på transaksjonsgebyrene. Les mer om idrettens betalingsløsning.

 

Q: Vi bruker en særforbundsløsning. Er denne godkjent?

A: Ta kontakt med ditt særforbund og spør. Hvis ikke, spør om det er planer for integrasjon mot Idrettens Sentrale Database.

 

Q: Hva er Idrettens Sentrale Database (ISD)

A: Det er databasen som holder på all informasjon om medlemmer, frivillige og ansatte, inklusiv roller og tilknytning til norsk idrett.

 

Q: NIF-godkjente medlemssystemer, hva er det?

A: NIF godkjenner ikke medlemssystemer. NIF har sitt eget medlemssystem, KlubbAdmin. NIF godkjenner imidlertid at kommersielle leverandører kan utveksle data med NIF. Leverandørene har da en NIF-godkjent integrasjon.

 

Q: Utleverer NIF data til andre?                                               

A: Ja, men bare til de som har godkjent integrasjon, samt til offentlige myndigheter når de har hjemmel for innhenting av opplysningene. Eksempel er kommersielle leverandører av medlemssystemer. Kommersielle aktører har ikke lov til å videreselge medlemsinformasjon fra NIF.

 

Q: Er dataene mine trygge hos NIF?

A: NIF jobber systematisk med sikkerhet og har etablert gode rutiner for håndtering av personopplysninger. NIF sikrer også at krav til informasjonssikkerhet er stilt til tredjeparter som har integrasjonsavtale med NIF, og at disse må bekrefte at de oppfyller kravene.

 

 Q: Selger NIF min medlemsdata til andre?

A: Nei.

 

Q: Hvorfor må jeg legge inn personnummer når jeg registrerer meg i Min Idrett?

A: Når du registrerer deg i Min idrett, brukes personnummeret ditt for å verifisere at du er du. Det sendes videre til Buypass som igjen gjør oppslag mot folkeregisteret. NIF lagrer ikke personnummeret du angir. Verifikasjon av personer er nødvendig for å sikre at NIF har kontroll på hvem som er en del av norsk idrett, slik at NIF kan sikre ivaretakelsen av krav til kompetanse, egnethet og at fordeling av midler blir basert på riktig grunnlag.

 

Q: Jeg har mottatt en melding om innmelding, hvor jeg må bekrefte mine opplysninger. Jeg er allerede medlem. Hvorfor får jeg dette?

A: Dersom idrettslaget ditt bruker et annet medlemssystem enn KlubbAdmin, vil de måtte be om dette når du opprettes i medlemssystemet. Løsningen som du bekrefter dine opplysninger i, leveres av Norges idrettsforbund. Les mer om innhenting av fødselsnummer