Innmelding

NIFs forenklende innmeldingsside gjør at idrettslaget kan kreve innbetaling av både medlemskontingent og treningsavgift samtidig som medlemmet melder seg inn.

Idrettslaget kan kreve innbetaling ved innmelding eller fakturere fra KlubbAdmin senere. Direktebetaling med Vipps eller kort. 

For å sette opp forenklet innmelding

 1. Velg Medlem → Innstillinger fra toppmenyen
 2. Velg fanen "Innmelding". Som standard er følgende innstillinger satt:
  • "Bruk innmeldingsside",
  • "Tillat medlemssøknad fra Min idrett" og
  • "Tillat utmelding fra Min idrett"
 3. Sett ønskede innstillinger for idrettslaget

Direktelink til idrettslagets innmeldingsside hentes ved å klikke på knappen "Kopier link". 

Idrettslaget kan lage en QR-kode av denne lenken. Idrettslaget må selv finne en tjeneste på nettet for å generere QR-koden og deretter distribuere denne i sitt idrettslag. 

Ellers kan lenken https://medlemskap.nif.no benyttes for å søke frem idrettslaget.

 

Innmelding med betaling av kontingent

Sett opp "Direkte betaling av kontingent ved innmelding" slik at medlemmer kan betale kontingent ved innmelding.

Det er mulighet for å legge til flere kontingenter ved innmelding.

Aldersmatrise kan brukes slik at pris settes ut fra alder på medlemmet som melder seg inn.

Merk: Kontingent må være opprettet før kontingent kan velges her. Ved overgang til nytt år må ny kontingent for perioden opprettes.

Familiekontingent

 • Kun en avgift kan settes opp per medlemskontingentperiode
 • Familiekontingentens pris blir fordelt pr. familiemedlem (fordi hvert medlemskap i idrettslaget er et individuelt medlemskap)
 • Minimum to personer i en familie
 • Minimum 50 kroner* per familiemedlem (*eller til enhver tids gjeldene minstesats besluttet av Idrettstinget)
 • Eksisterende medlemmer av idrettslaget kan ikke bli med i familiekontingenten ved selvbetjening gjennom medlemskap.nif.no, disse er markert som "Allerede medlem"
 • Eksisterende familiemedlemmer kan knyttes i en familierelasjon i etterkant i KlubbAdmin, slik at de kan få samlet familiekontingent ved neste fakturering
 • Medlemmer som velger familiekontingent ved innmelding blir automatisk knyttet i en familierelasjon i idrettslaget
 • Foresatte som melder inn barn i en familiekontingent blir automatisk satt som foresatte på barnet hos idrettslaget
 • Dersom foresatte kun melder inn og betaler familiekontingent for andre familiemedlemmer og barn, vil foresatte stå oppført som fakturamottaker på første faktura. Eldste familiemedlem blir satt som standard fakturamottaker i familierelasjon

  imagegb8u.png

 

Innmelding på gren (aktivitet):

Det er mulig å sette opp innmelding per gren.

"Bruk innmeldingsside" aktiverer innmelding med søknad som må behandles i KlubbAdmin på Klubbnivå eller grennivå i KlubbAdmin.

"Innmelding av medlemmer uten søknad", medlemmet blir automatisk tilknyttet gruppe og gren som er valgt uten behandling av søknad av medlemsansvarlig i KlubbAdmin.

"Direkte betaling av treningsavgift ved innmelding" aktiverer krav om betaling for å melde seg inn på valgt gren (aktivitet).

 • Det er mulig å sette opp flere treningsavgifter ved innmelding
 • Det er kun mulig å betalte valgt treningsavgift en gang, men åpner for å betale flere dersom det er lagt til flere treningsavgifter 

imagep0edm.png

 

Innmelding på utvalg:

Det er mulig å sette opp innmelding på utvalg som ligger under gren i KlubbAdmin.

Innmelding på utvalg er kun mulig dersom man har på "Innmelding av medlemmer uten søknad" og når "Direkte betaling av treningsavgift ved innmelding" er aktivert.

Merk: Det er ikke mulig å aktivere utvalg dersom det er kun er "Bruk innmeldingsside" med søknad.

 • Utvalg må først opprettes i innstillinger for utvalg (Merk: Det kan ta noe tid før utvalgene blir tilgjengelig for innmelding dersom de nettopp er opprettet)
 • Utvalg må være opprettet under under aktuell gren som brukes for innmelding

 

Merk: Innmeldingsløsningen er forbeholdt idrettslag som bruker KlubbAdmin som medlemssystem. 

Fikk du svar på det du lurte på?