Driftsstatus

Det er driftsforstyrrelser som påvirker SportsAdmin og KlubbAdmin

Feilen er meldt og det jobbes med retting.