Hvordan gi andre tilgang til KlubbAdmin?

Gi tilgang til KlubbAdmin til andre personer i ditt idrettslag?

Følgende funksjoner har rettigheter til å gi andre tilgang til KlubbAdmin. Det gjelder kun de som innhar funksjonen i den juridiske enheten, klubbleddet/hovedlaget:

 • Leder
 • Daglig leder 
 • Adm.leder (ansatt)

Merk: En person som gis tilgang til KlubbAdmin, får tilgang til registrerte personopplysninger om alle medlemmene i idrettslaget. Det er idrettslagets ansvar å vurdere hvem som har behov for tilgang til KlubbAdmin, samt vedlikeholde disse tilgangene. Det anbefales at idrettslaget har en rutine der tilganger i idrettens fellestjenester gjennomgås, minst en gang i året. Dersom en person ikke lenger skal ha en gitt tilgang, må den fjernes umiddelbart. 

 

For å gi tilgang

Sjekk om personen som skal få tilgang finnes med styre- eller vervfunksjon allerede. Hvis ikke, må det opprette ny styre- eller vervfunksjon.

 • Velg "Organisasjon" fra toppmenyen.
 • Velg "Styre og verv" fra undermenyen.
 • Velg fanen "Funksjoner og verv".
 • Klikk "Opprett ny funksjon".

 

 • Søk frem personen du ønsker å tildele funksjon.

 

 

 • Velg personen du skal legge til

 • Velg f. eks. funksjonen "Medlemsansvarlig"
 • Klikk "Lagre"

Tilgang til KlubbAdmin er nå opprettet for denne personen.

Fikk du svar på det du lurte på?