Har du behov for en publiseringsløsning for ditt innhold? Vi tilbyr fleksible fellesløsninger til dette som effektiviserer hverdagen og frigjør tid - fra IT-løsninger og over til aktivitet!

I dag tilbyr vi bl.a. disse alternativene:

  • Idrettens publiseringsløsning (Content Managment System "as a service")

En robust og fremtidsrettet løsning, hvor felles utviklingsbehov og drift ivaretas helhetlig og sentralt både i dag - og i fremtiden!

  • Alt tatt vare på for fremtiden! Sikrer et moderne, trafikkoptimalisert og driftsikkert nettsted, integrert med andre fellesmoduler for idrettens grunnbehov.
  • Tilpasses enkelt hver sammenheng sine unike behov for funksjonalitet, unike designuttrykk og utforming.
  • Sammen er vi sterkere - frigjør ditt særforbunds tid til aktivitet gjennom fellesløsninger!

 

Benyttes av bl.a. følgende sammenhenger:

Felles utviklingsløp

Separate utviklingsløp

 

Teknisk info

Plattformen er i dag på .NET-baserte Optimizely CMS (tidligere EPI Server), som NIF Digital drifter og utvikler

 

Supplerende plattformer:

 

 

Under evaluering

Under evaluering, mer info kommer snart!

 

Fordeler med felles publiseringsløsninger:

  • Støtte for idrettens fellesmoduler - slik som "Idrettens annonseplattform" og andre anbefalte løsninger fra NIF - sparer tid og kost, gir en rekke tilleggsfunksjonaliteter på kjøpet som ellers måtte vært bygget inn, og sikrer kontinuerlig utvikling, kvalitet på data og personvernhensyn
  • Drar nytte av fremforhandlede rammeavtaler på vegne av idretten, og ikke bare enkeltsammenhenger
  • Kontinuitet med kvalitetssikret støtte og oppfølging fasilitert fra NIF sine fagavdelinger

Kontakt oss med ditt behov for mer informasjon og mulige løsninger!

Vi tilbyr enkel konvertering fra din nåværende publiseringsløsning - over til idrettens bærekraftige fellesløsning for fremtiden.