Hvordan gjøre endringer på et medlem?

Personopplysninger eies av medlemmet selv. Endringer av opplysninger gjøres av medlemmet selv i Min idrett. Hva om det likevel er behov for å gjøre endringer på et medlem?

  1. Velg Medlem → Medlemmer fra toppmenyen

  2. Klikk på navnet til det medlemmet som du skal gjøre endringer på

  3. Du får nå opp medlemmets "Personkort"

  4. Se de ulike fanene for informasjon om medlemmet (Personalia, Medlemsdetaljer, Relasjoner mm).

Dersom medlemmet er validert med fødselsnummer, kan du ikke opplysninger om navn, kjønn, fødselsdato endres. Vær oppmerksom på datavask mot Folkeregisteret. Dersom du gjør endringer på adresse, vil dette overskrives.

Merk: Personopplysninger eies av medlemmet selv og vedlikehold og endringer av opplysninger skal som hovedregel gjøres av personen selv i Min idrett.

Fikk du svar på det du lurte på?