Idretten er målrettet - og idrettens ledere og medarbeidere trenger fakta og innsikt til å drive idrettsorganisasjonen og -aktiviteten til nye høyder og levere på strategiske mål.

Bruk tilrettelagt data og innsikt til å ta bedre beslutninger og frigjøre tid til utvikling av idrettsaktivitet. Bruk innsikt om dagens situasjon og trender for å planlegge og evaluere målrettede tiltak.

  • Tilrettelagt styringsinfomasjon og beslutningsstøtte for alle organisasjonsledd i norsk idrett
  • Én felles plattform med kvalitetssikrede data for norsk idrett

 

Innsiktsområdene inneholder data og innsikt på kjerneområder innenfor norsk idrett tilrettelagt som beslutningsstøtte for å understøtte strategisk og operasjonelt utviklingsarbeid og statusrapporteringer

  • Medlemmer og aktivitet - gir innsikt om idrettens medlemmer og aktivitet
  • Kurs og kompetanse - gir innsikt om idrettens kursgjennomføringer og kompetanse, samt innsikt om trenerattest og politiatest
  • Kommune og anlegg - gir innsikt om idrettens anlegg, anleggsdekning, og idrettstlbud og idrettsdeltagelse
  • Organisasjon - gir innsikt om idrettens organisasjon, styre og ledelse, og anvendte lovnormer
  • Økonomi - gir innsikt i finansielle tilskudd (spillemidler, momskompensasjon, utstyrsmidler, covid-19, m.m.)