Hvordan sende SMS eller e-post til medlemmer?

Fra KlubbAdmin kan man sende SMS eller e-post til alle, eller bare noen utvalgte, av idrettslagets medlemmer. Foresatte som er knyttet til sine barn kan også inkluderes i utsendelsene.

Avsenderadresse kan ikke velges ved opprettelse av e-postutsending. Avsenderadresse vil alltid være "noreply@idrettsforbundet.no". Svaradressen (reply to) kan velges.

  1. Bruk medlemslisten til å velge ut de du skal gjøre utsendelse til. Det kan være en gruppe for særidrett, en spesifikk idrettsgren eller kun et medlemsutvalg. Du kan også velge enkeltpersoner ved å krysse av til venstre i medlemslisten.

  2. Når du har merket alle, klikk "Verktøy" oppe til høyre for medlemslisten, og menypunktet "Send melding". Du vil nå komme inn i en veiviser.

Kryss av for "inkluder foresatte" dersom det er aktuelt → Neste.

Velg om meldingen skal sendes som SMS eller e-post og velg hvilken e-postadresse som er svaradresse.

Å sende e-post er kostnadsfritt. SMS-utsending blir fakturert idrettslaget. 
 
Legg inn overskrift, tekst og eventuelle vedlegg som skal være med i utsendelsen. Når alt er klart, klikk "Send". 
 
 
For å se sendingslogg for alle utsendelser som har blitt gjort fra KlubbAdmin, velg "Medlem" → "Sendte meldinger" fra toppmenyen.
 

Fikk du svar på det du lurte på?