Medlemmer og aktive - hva er forskjellen?

Medlemmer er alle personer som er registrert i medlemssystemet. Først når medlemskontingenten er betalt, er medlemskapet gyldig. Dette fremkommer av idrettslagets lovnorm.

Men hva er forskjellen på "Medlemmer" og "Aktive" medlemmer?

Medlemmer er alle personer som er registrert i medlemsystemet. Alle medlemmer er registrert på Klubbnivå. Det er herfra medlemskontingent faktureres.

 

"Aktive" er medlemmer som utøver en nasjonalt godkjent idrett. Disse ligger registrert på gren-nivå i tillegg til Klubbnivå. 

 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som "aktive medlemmer".

Med "regelmessig" menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som "aktive medlemmer".

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som "aktive medlemmer". Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som "aktive medlemmer".

Uavhengig av om man er er aktiv medlem eller ikke, må medlemskontingent betales (minimum 50 kroner)*. Bare æresmedlemmer kan være untatt minstesatsen. Minstesats er vedtatt av Idrettstinget.

 

*Jf. NIFs lov §10-4, (2), er et medlemskap gyldig når medlemskontingent er betalt. Idrettstinget 2019 vedtok en minstesats for medlemskontingent i idrettslag på kr 50. 

 

Merk: I samordnet rapportering skal både medlemmer og aktive medlemmer innrapporteres. 

Fikk du svar på det du lurte på?