Idrettens betalingsløsning
Idrettens betalingsløsning sikrer enkel påmelding og betaling av aktiviteter og lisenser, samt utbetalinger fra Idrettsoppgjør.

Idrettens betalingsløsning

Idrettens betalingsløsning er en enkel løsning for medlemmer og idrettslag: 

  • Flere betalingsalternativer, medlemmene kan betale med Vipps, eFaktura, faktura (kid/konto i nettbank), Visa og Mastercard.
  • Fakturering via prismatrise, unntak eller utvalg. Det er mulig å fakturere alle medlemmer på en gang.
  • Samlefaktura, send medlemskontingent, treningsavgift og ev. andre krav i samme faktura.
  • I tilfeller hvor det finnes en familierelasjon, sendes fakturaen til fakturamottager, med mulighet for å sende kopi til andre i relasjonen.
  • Forenklet innmeldingsløsning. Medlemmet registrerer seg og betaler for kontingent og treningsavgift ved innmelding, både for seg selv og sine relasjoner. Les mer her
  • Effektiv og sikker håndtering av betalinger via Idrettens ID
  • Godkjente refusjonskrav i Idrettsoppgjør kan utbetales direkte til den som skal ha oppgjør.
  • All informasjon på en plass - Idrettens betalingsløsning er en integrert del av idrettens fellessystemer. 

Idrettens betalingsløsning er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med Buypass.