Idrettens betalingsløsning er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med Buypass AS.

Lovverket krever at den organisasjonen som skal motta betalinger er registrert i Brønnøysundregistrene og har et gyldig organisasjonsnummer. I praksis betyr det følgende organisasjonstyper:

  • Idrettslag*
  • Idrettsråd
  • Idrettskretser
  • Særforbund
  • Særkretser

(*) I fleridrettslag er det selve idrettslaget som defineres som det juridiske objektet og de ulike særidrettsgruppene må derfor samles inn under samme avtale som idrettslaget. Ta kontakt med ditt idrettslag dersom din særidrettsgruppe har behov for å ta i bruk Idrettens betalingsløsning.


Idrettens betalingsløsning kan også benyttes av tredjeparter. Det forutsetter imidlertid at tredjeparten benytter Idrettens ID til autentisering, samt har en avtale med NIF.