Hva betyr de ulike varslene, og hvordan skal disse behandles?

Varslene er til for å gi innlogget bruker beskjed om at det har skjedd en bevegelse i medlemsmassen.

Varsler dukker opp når du jobber med medlemslisten i idrettslaget. Du finner varsler på linjen under "Medlemmer". Dersom ingen har vært inne i KlubbAdmin og behandlet disse på en stund, eller om idrettslaget er nye i KlubbAdmin, kan det være svært mange varsler. I de fleste tilfeller går det fort å behandle disse.


Hvorfor kommer disse varslene og hva betyr de ulike kategoriene?

Varslene er til for å gi innlogget bruker beskjed om at det har skjedd en bevegelse i medlemsmassen. Det kan være noe du må gjøre for å sikre at medlemmer er riktig registrert. En viktig funksjon med varsling, er å sikre at medlemmer ikke melder seg ut av idrettslaget dersom de har uoppgjorte betalingskrav.

Varslene er delt opp i fem kategorier, med ulik betydning.

  1. Nye medlemmer. Nye medlemmer kan har meldt seg inn i idrettslaget fra Min idrett eller innmeldingsløsningen. (https://medlemskap.nif.no)

  2. Automatisk innmeldte. Dette er nye medlemmer som er meldt inn i idrettslaget fra andre systemer, de kan komme fra en særidretts-løsning (eksempelvis Fotballforbundets FIKS).

  3. Avsluttede. Medlemmer som har avsluttet sitt medlemskap fra Min idrett.

  4. Ingen gruppe. Medlemmer som ikke har tilknytning til noen gruppe.

  5. Døde. Personer som er merket som døde av folkeregisteret.


Hvordan skal jeg behandle varsler for at de skal forsvinne?
Det er enkelt å behandle varsler. Du markerer dem som lest og foretar deg det du eventuelt må gjøre i medlemsregisteret. Det kan feks. være å registrere et nytt medlem i en gren, eller sende en faktura.
Ved avsluttede medlemskap må du aktivt krysse av for å kreditere ubetalte fakturaer, dersom dette er godkjent fremgangsmåte i idrettslaget.

Hvordan kan jeg få automatisk beskjed om det skjer inn- eller utmeldinger til idrettslaget?
Det kan settes opp slik at medlemsansvarlig kan få tilsendt e-post når det skjer bevegelser i medlemsregisteret. Det kan også varsles på SMS til klubbens registrerte telefonnummer (NB: Denne tjenesten er kostnadsbelagt). Dette administreres under Medlem → Innstillinger → Varslingsinnstillinger.

Fikk du svar på det du lurte på?