Norges idrettsforbund og Orgbrain i samarbeid om å tilby gode digitale verktøy som forenkler hverdagen for styrer i norsk idrett.

Styreportalen gjør det enklere å følge opp styrearbeidet, overholde frister og sikre trygg drift. Det legges opp til et samarbeid om å utvikle innhold og sikre en best mulig integrasjon og tilpasning av Orgbrains tjenester slik at denne bidrar til å gjøre det enklere og mer effektiv for idrettslagene.  

Plattformen tilbyr en rekke funksjoner som kan hjelpe med alt fra møteinnkalling og saksliste til digital signering av dokumenter og lagring av viktige filer og dokumenter på ett sted. Løsningen kan enten benyttes sammen med  Idrettens Office 365 eller som en selvstendig løsning.  

Styreportalen har fire prisnivåer avhengig av størrelsen på organisasjonsleddet: 

  • Stort idrettslag/særforbund - Standardpris -199 kroner per måned per bruker, minus 10 %, (mer enn 10 MNOK i omsetning og/eller balanseverdi)
  • Mellomstort idrettslag/særforbund – 8388 kroner per år for inntil 10 brukere 
  • Lite idrettslag - 4788 kroner per år for inntil 10 brukere (mindre enn 3MNOK i omsetning og eller 5 MNOK i balanseverdi)
  • Undergrupper – 2490 kroner per år per kontrollutvalg og andre undergrupper, med inntil 10 brukere. 

Orgbrain er et norsk programvareselskap, etablert i 2017, som er lokalisert i Oslo.  

Styreportalen fra Orgbrain er en skybasert programvare, som gjør det enkelt for styrer, administrasjoner, ledergrupper og prosjekter å samarbeide, holde oversikt og ta beslutninger. Løsningen tilbyr en rekke funksjoner som kan hjelpe med alt fra møteinnkalling og saksliste til digital signering av dokumenter og lagring av viktige filer og dokumenter på ett sted. 

For mer informasjon om Orgbrain sin styreportal, se her: https://orgbrain.no/