Skal jeg være innlogget på klubb, gruppe eller gren?

Ved innlogging i KlubbAdmin for idrettslaget kan man, basert på hvilke tilganger man er blitt tildelt, logge seg inn på enten klubb-, gruppe- eller grennivå.

I et særidrettslag er det naturlig at alle som har tilgang til medlemssystemet har full tilgang på øverste nivå – for hele idrettslaget. Men i et stort fleridrettslag er det kanskje naturlig å begrense tilgang per gruppe eller gren. Hva er forskjellen på disse nivåene?

Klubb - Idrettslagets øverste nivå. Der alle medlemmer skal være registrert, uavhengig av om de er aktive innenfor en idrett eller ikke. Fra dette nivået sendes det ut medlemskontingent. Man kan i tillegg sende ut krav om treningsavgifter for alle grener fra dette nivået, og styre innmelding og utmelding for alle tre nivåer i klubben. Har du tilgang på klubbnivå har du tilgang til å gjøre alt.

Gruppe for særidrett - Idrettslagets midterste nivå. Alle medlemmer som er aktive i en eller flere grener innenfor en særidrett blir registrert her (eksempelvis langrenn og alpint er grener i en skigruppe). Alle medlemmer tilknyttet gruppe for særidrett skal også være tilknyttet en eller flere grener. Har du tilgang på gruppenivå, har du tilgang til å melde personer inn og ut fra gruppen og grenen. Du kan ikke melde personer ut av selve idrettslaget fra dette nivået. 

Gren - Idrettslagets nederste nivå. Her ligger alle medlemmer som er aktive innenfor en bestemt gren (eksempelvis alle som er aktive i grenen langrenn). Har du tilgang på grennivå, har du tilgang til å melde personer inn og ut fra grenen, samt sende ut krav om treningsavgift. Du kan ikke melde personer ut av selve idrettslaget eller fra gruppen fra dette nivået. Du kan heller ikke sende ut krav om medlemskontingent.

Hvordan ser du at du er innlogget med klubb-, gruppe- eller grennivå - og hvordan endrer du det?

  1. Se på den øverste, blå linjen når du er innlogget i KlubbAdmin.
  2. Rett under navnet ditt vil nivået du er innlogget vises. Eksempel: Testklubb Idrettslag (klubb). Testklubb Idrettslag – Friidrett (gruppe).
  3. Klikk på navnet til idrettslaget og du vil, forutsatt av at du har flere tilganger, få muligheten til å bytte hvilken organisasjon du skal jobbe med.

I de aller fleste tilfellene er det riktig at du skal ha tilgang på klubbnivå. Snakk med din leder om hvilke tilganger du skal ha. Det kan være at idrettslaget har satt begrensninger for dette. Er du leder, daglig leder eller medlemsansvarlig for idrettslaget, skal du ha tilgang på klubbnivå. Dette settes automatisk.

Fikk du svar på det du lurte på?