Har du prosesser som er gjentakende, og som dermed bør automatiseres? Vi tilbyr en fleksibel fellesløsning til dette som effektiviserer hverdagen!

I dag benyttes fellesløsningen til bl.a. automatisering av følgende søknadsprosesser ute i kretser og idrettslag:

 

Kontakt oss med ditt behov for mer informasjon og mulige løsninger!