Hovedfunksjonalitet

TurneringsAdmin er et verktøy hvor Særfobund og deres underliggende Kretser/Regioner, på en enkel måte kunne planlegge og administrere kampaktiviteten. Da gjennom lags- og dommerpåmelding, anleggsreservasjoner, manuell eller maskinell kamp- og dommerberamming, håndtering av kamp- og dommeredringer i sesong, diverse søkeprosesser fra klubb til SF.

Særfobund administrerer altså her kamp- og dommeraktivitet.

Underliggende grupper (klubber) kan så administrere og få innblikk i tilhørhende aktivitet, gjennom å gi personer funksjoner knyttet mot gruppen.

De ulike gruppenes lag vil også kunne administrere og få innblikk i egen aktivitet, gjennom å gi personer funksjonsknytning mot lagene.

Dommere får egen dommerprofil, hvor de kan få innblikk i kamper, søke fritak, skrive rapporter etc.

  • Anleggsregister
  • Planlegging og gjennomføring av turneringer (cup og serie)
  • Avanserte funksjoner for manuell og maskinell kamp- og dommerberamming
  • Mulighet for nettbetaling av påmeldinger og gebyrer
  • Innlogging for klubber
  • Innlogging for dommere
  • Integrert med den nasjonale idrettsdatabasen