Samme person ligger oppført to ganger?

Fra tid til annen kan det finnes to "versjoner" av samme person i medlemsregisteret. Da har vi det som kalles et duplikat.

Det er viktig at duplikater blir slått sammen, fremfor at man sletter det ene. På denne måten sikrer systemet at all informasjon blir tatt vare på i et nytt personobjekt.

For å slå sammen duplikater:

  1. Velg Medlem → Medlemmer fra toppmenyen.

  2. Søk frem og kryss av de to (eller flere) som er duplikater.

  3. Klikk på "Verktøy".

  4. Klikk på "Merk duplikat".

 

Merk: Dersom personprofilene har ulik informasjon, må den ene endres. Det kan feks. være at personene har ulik fødelsdato.

Bekreft "Merk duplikat" ved å klikke "Lagre".

 

 

Duplikatsammenslåing er en meget omfattende prosedyre, og kan ta noe tid. Dersom personene ikke er slått sammen innen 24 timer:

Kontakt NIF Digital Support

 

Fikk du svar på det du lurte på?