Hvordan legge til eller fjerne idrettsgrener?

Hvilke idrettsgrener et idrettslag tilbyr kan variere med tiden. Hvordan kan du legge til og fjerne idrettsgrener?

  1. Velg Medlem → Innstillinger fra toppmenyen.

  2. Velg fanen "Grener".

    • Viser oversikt over hvilke særforbund idrettslaget er tilknyttet.

  3. Trykk på (+) for å utvide/se hvilke grener idrettslaget har satt aktive.

    • I boksen til venstre vises tilgjengelige grener definert av særforbundet. Til høyre er aktive grener for idrettslaget.

    • Klikk på (+) eller (-) for å legge til eller fjerne grener. Gruppe for særidrett må ha minst en aktiv gren.

 

Ønsker ditt idrettslag tilby aktivitet innenfor andre idretter?

For at idrettslaget skal kunne tilby andre idrettsgrener enn de som er tilgjengelige og aktive, må idrettslaget gjøre et årsmøtevedtak om opptak i særforbundet som eier idrettsgrenen. Ta kontakt med idrettskretsen din for søknadsprosess.

Ønsker idrettslaget å fjerne noen idretter (særforbundstilknytninger). Ta kontakt med idrettskretsen din for utmelding fra særforbundet.

Fikk du svar på det du lurte på?