Mangelfull medlemssøknad

Problemer med å behandle medlemssøknad i KlubbAdmin. Får feilmelding "Cannot roll back InsertFunction"

Mange får denne feilmeldingen ved forsøk på å godkjenne medlemssøknader i KlubbAdmin. 

 

ka-cannot.png

Hvorfor får vi denne feilen? 

Feilen dukker opp fordi medlemssøknaden er mangelfull.

 

Og hva er løsningen?

Avslå medlemssøknaden og inviter personen til å melde seg inn på nytt.

 

Forklaring

Det finnes tilfeller der det kreves et medlemskap i et idrettslag for at medlemmet skal kunne delta. (F. eks. et arrangement)

I noen tjenester opprettes dette medlemskapet utenom medlemssystemet. Dette gjør at idrettslaget får en ny medlemssøknad i KlubbAdmin. 

Dersom denne medlemssøknaden er mangelfull, vil den feile ved behandling.

For at søknaden skal kunne godkjennes, må følgende krav være oppfylt:

Søknaden må inneholde:

  1. Søknad selve idrettslaget (dette er et krav)
  2. Søknad til gruppe for særidrett (f. eks: Ski eller fotball)
  3. Søknad til gren, selve aktiviteten (f. eks: Alpint, langrenn, futsal)

 

Dersom en medlemssøknaden kun inneholder søknad til idrettslaget (pkt 1), kan den godkjennes. 

Dersom medlemssøknaden inneholder søknad til kun gruppe for særidrett, må den avslås og ny søknad må sendes.

 

Eksempel på riktig medlemssøknad:

ka-medlsoknad-riktig-3.png

Eksempel på medlemssøknad som vil feile:

ka-medlsoknad-feil-2.png