Hva er Idrettsoppgjør?

Hva er Idrettsoppgjør?

Idrettsoppgjør er et tilbud til alle organisasjonsenheter tilknyttet Norges idrettsforbund, for digitalisert innsending og oppgjør av krav knyttet til honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner.

Les mer