Format ved import av medlemmer

Ved import av medlemmer til KlubbAdmin, trenger vi følgende medlemsopplysninger

I excel-filen som skal danne grunnlaget for import, må følgende informasjon om medlemmene være med:

  • Fornavn
  • Etternavn*
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • E-postadresse
  • Postnummer
  • Telefonnummer (valgfritt)

(*) Etternavn skal som hovedregel være ETT navn. Det kan i noen tilfeller være et navn sammesatt av to navn, med bindestrek. Det finnes også noen unntak der to navn skilt med mellomrom er lov.

Mal for import til KlubbAdmin (Excel-fil for nedlasting)

Dersom ett eller flere påkrevde felter mangler, kan importen feile og medlemmet blir ikke lagt til. Importen støtter ikke utenlandske adresser.

Da må medlemmene selv registrere seg i NIFs innmeldingsløsning:

Søk frem idrettslag og meld deg inn i dag!

 

Hva koster det å gjøre en import?

NIF Digital Support tilbyr gratis import for idrettslag som har valgt KlubbAdmin som sitt medlemssystem. 

Dersom idrettslaget har valgt medlemssystem fra kommersiell leverandør, skal alle henvendelser om medlemsregister rettes til leverandørens kundetjeneste.