Import av medlemmer

Alle medlemmer skal som hovedregel registrere seg selv.

Dette for å sikre at medlemmer blir verifisert med Fødselsnummer. Jf. Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister §2, pkt. 3.

 

Søk frem idrettslag og meld deg inn i dag!

 

Dersom det likevel skulle være nødvendig å foreta en import til KlubbAdmin, må følgende informasjon om medlemmene være med:

  • Fornavn
  • Etternavn*
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • E-postadresse
  • Postnummer
  • Telefonnummer (valgfritt)

(*) Etternavn skal som hovedregel være ETT navn. Det kan i noen tilfeller være ett navn sammesatt av to navn, med bindestrek. Det finnes også noen unntak hvor to navn skilt med mellomrom er lov.

 

Mal for import til KlubbAdmin (Excel-fil for nedlasting)

Dersom ett eller flere påkrevde felter mangler, kan importen feile og medlemmet blir ikke lagt til. Importen støtter ikke utenlandske adresser.

Kontakt NIF Digital Support om du har spørsmål knyttet til dette.

 

Dersom idrettslaget har valgt medlemssystem fra kommersiell leverandør, skal alle henvendelser om medlemsregister rettes til leverandørens kundetjeneste.