Hvordan registrere medlemmer riktig?

Medlemskontingent og treningsavgift er kanskje den største inntektsposten til mange idrettslag. Riktig registrering av medlemmer handler også om riktig grunnlag for fordeling av offentlige midler.

Idrettslagene mottar midler i form av LAM (lokale aktivitetsmidler), som baserer seg på medlems- og aktivitetstall som er rapportert inn til Samordnet Rapportering.

Et medlem kan være registrert i idrettslaget på to ulike måter. 

  1. Medlem på bare klubbnivå (feks. støttemedlem, foreldre, trenere, dommer, person med styrefunksjon osv).

  2. Medlem på klubbnivå og i tillegg som aktiv i en eller flere idrettsgrener.

Alle som er medlemmer i idrettslaget skal motta krav om medlemskontingent, uavhengig av om de er aktive i en idrettsgren eller ikke. Idrettstinget har vedtatt en minstesats for medlemskontingent i norsk idrett. Dette er også regulert i idrettslagets lovnorm.

Medlemmer som er aktive, vil i tillegg kunne motta krav om treningsavgift knyttet til idretten de utøver.

 

Hvordan sørge for at alle medlemmer er riktig registrert? 

  1. Skaff deg oversikt over hvem som er aktive innenfor en idrettsgren. Det er disse som skal motta eventuell treningsavgift

  2. Utvid medlemslisten til å se alle medlemmene i idrettslaget (listen kan vise opptil 1000 medlemmer samtidig).

  3. Scroll nedover og kryss av alle som skal legges til i en bestemt idrettsgren. 

  4. Når du har krysset av ønskede medlemmer, klikk "Verktøy" og "Plasser i utvalg". Da kan du velge grenen de skal legges inn i, og lagre. 

Denne operasjonen kan også gjøres for ett medlem av gangen. Velg medlemmet ved å klikke på navnet slik at du får opp visning av personinformasjonen. Velg fanen "Gruppe/Gren/Utvalg", klikk på “Legg til medlemskap”.

Medlemmene du har plassert i idrettsgrenen, vil nå være aktive medlemmer og motta treningsavgiften som eventuelt er satt opp for denne. Et medlem kan være registrert innenfor flere idrettsgrener i samme idrettslag. 

Merk: Når du registerer medlemmer i en idrettsgren, blir det også opprettet et medlemskap i overliggende gruppe for særidrett. Dette skjer automatisk. 

 

Hva om medlemmer innenfor en idrettsgren ikke lenger skal være aktive? 

Da må du velge et enkeltmedlem, velge fanen "Gruppe/Gren/Utvalg" og velge å avslutte medlemskapet på denne personen. 

Tips til å sjekke og vedlikeholde dette gjennom året

  • Bruk søkefilteret til venstre for medlemslisten til å finne hvilke medlemmer som ikke har grenmedlemskap (“Medlemmer uten grenmedlemskap”) og se om listene stemmer. 

  • Bruk søkefilter under “Org og utvalg” i venstremenyen for å drille ned på spesifikk gren.

Merk: I grupper hvor det kun finnes en idrettsgren, må aldri antall medlemmer i grenen overstige antall medlemmer i gruppen.

Fikk du svar på det du lurte på?