Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall innen 30.04.2020. Foto: Eirik Førde
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall innen 30.04.2020. Foto: Eirik Førde

Samordnet rapportering for 2020 er åpnet

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

Hva skal rapporteres?

Medlemstall og aktivitetstall 

2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført) 

Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført) 

Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 

5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig 

Start rapportering

Medlemstall og aktivitetstall: 

Medlemstall 
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer 
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer. 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig: 
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med NIF Digital Support.