Daglig leder forum

Forum for daglig ledere og administrativt ansatte i idrettslag

Daglig-leder-forum_uten-logo_1110x624.png

1-2 ganger i året samler vi daglig ledere og administrativt ansatte i idrettslag i Vestland for å lytte til utfordringer og gode erfaringer samt å gi faglig påfyll og en arena for nettverksbygging. Innspill til tema mottas på e-post.

Inviterte er daglig ledere og administrativt ansatte som til enhver tid er oppgitt i SportsAdmin. Vennligst sørg for at informasjonen som er oppgitt i systemet er korrekt.

Under ser du datoer for når forum har vært avholdt. Klikk deg inn på den enkelte dato for å finne program og ev. presentasjoner som har vært vist.

Vi inviterte til forum 7. mai 2024, kl. 10-14. Forumet varr hybrid, altså kunne du delta fysisk i Bergen eller digitalt på Teams.

Program og påmelding for samlingen finner du her.

Helene Fraas - Inkludering

Randi Marie Berntsen Farnes - Spørsmål

Marte Mandelid - Om idrett uten alkohol og idrettens holdning til alkohol.

Idretten vil podcast om økonomiske barrierer

Gruppediskusjonen er det ikke tatt notat av.

Vi inviterer til nytt forum 2. november 2023, kl. 10-15. Forumet er hybrid, altså kan man delta fysisk på Sotra eller digitalt på Teams.

Program for samlingen finner du her (med forebehold om endringer).

Knut Songve - idrettens halvtime

Trygve Johnsen - arrangement

Idrettens reisepartnere
* SAS
* Scandic - se scandichotels.no/sport
* Vy
Se felles informasjon her.

Det ble diskutert bærekraft i idretten og hvordan håndtere økte kostnader, samt gitt innspill til Høgskolen på Vestlandet knyttet til fremtidig studietilbud som er aktuelt for idretten.

Vi inviterte til forum 26. oktober 2022. Samling ble gjennomført både fysisk i Bergen og digitalt på Teams. Under følger presentasjonene.

Sponsing v/Lars Petter Mongstad (Sportsklubben Brann)

Idrettens halvtime v/Knut Songve (Vestland idrettskrets)

Rekruttering v/Paal Lilletvedt (Håndballforbundet region vest)

Det ble ikke notert fra diskusjonstimen hvor deltakerne fikk diskutere ulike problemstillinger og dele erfaringer.

Vi inviterte til årets andre daglig leder forum i 2021. Samlingen ble gjennomført både fysisk og digital. Under følger presentasjonene.

Narve Heggheim - Anlegg

Martin Uthaug - Daglig leder undersøkelse

Beate Steinsvik - Handel og kontor
Beate orienterte litt om hva fagforeningen er, hvilke fordeler man har som medlem og litt om pensjon. Les mer på hkinfo.no.

Ole Nilsen - Lover

Det ble ikke notert fra åpen time hvor deltakerne fikk diskutere ulike problemstillinger og dele erfaringer.

Vi inviterte til det første daglig leder forum i Vestland idrettskrets 13. oktober. 2020.

Samlingen ble arrangert både som fysisk samling i Bergen samtidig som den ble sendt via Microsoft Teams. Invitasjon gikk ut til daglig ledere og administrativt ansatte i fleridrettslag, særidrettslag og allianseidrettslag.

Program for samlingen fins her.

Presentasjon Bodil inkl. gruppearbeid

Presentasjon anlegg ved Narve

Presentasjon Nore Neset idrettslag ved Eirik André

Presentasjon korona ved Knut

For NAVs presentasjon vises det til nav.no for enhver tid oppdatert informasjon.

 

Vi minner om at vi arrangerer åpne felleskurs og kurs lokalt i klubben. Se under kurs og arrangementer. 

For anleggskurset som Narve nevnte så går kurset på selve spillemiddelordningen og varer i 2 timer. Kurset kan kjøres fysisk i klubb eller digitalt.

Samlingen ble gjennomført med diskusjonsoppgaver. Disse foreligger ikke elektronisk.

Invitasjon

Det fjerde forumet ble arrangert 10. april, da som et samarbeid mellom NFF Hordaland og Hordaland Idrettskrets. Treffet var hos Fana IL, i nye Fana Arena, fra 10:00 til 15:00. Det var mulig å få en omvisning fra 09:45.

Program for samlingen fins her.

Innlegg:

Hans Dankertsen - Fana IL

Heidi Hatlen - KlubbAdmin, samordnet rapportering og registrering og politiattest

Martin Uthaug - Bedre klubb, klubbhåndbok og kurs

Randi Marie B. Fadnes - Idrettscampus Bergen

Elise Barsnes - Inkludering i idrett

Katrine Lund Bjørnsen og Elise Barsnes - Ungdomsinvolvering

NFF Hordaland

Knut Berge - Siste nytt fra NFF / NFF Hordaland

Det tredje forumet ble avholdt 2. november 2018 på Idrettens hus, Brann stadion.

På programmet sto arbeidsgiveransvar og HMS i idrettslag med Bente Kristin Englund i Arbeidstilsynet og Trygg på trening med Trond Høvik i SMISO, samt lunsj med erfaringsutveksling.

Her finner du

Arbeidstilsynets presentasjon

Programmet for dagen

Det andre forumet ble avholdt 2. november 2017 hos Bergens Seilforening på Hjellestad. Tema var sponsorarbeid, klubbutvikling og god tid til erfaringsutveksling. Totalt 22 deltakere.

Her finner du presentasjonene

Ole Nilsen - Sponsorarbeid og MVA

Gunn Hilde Øymo, Martin Uthaug - Klubbutvikling

Erfaringsutveksling om tre tema.

 

Evalueringsskjema og innspill til neste forum gis her.

 

Bekrefte Min Idrett-profilen din dersom du har bruker - videodemonstrasjon.

Opprette ny bruker i Min Idrett - videodemonstrasjon

Det første forumet gikk av stabelen 14. februar 2017 på Idrettens hus, Brann stadion. Tema var økonomi og tilskuddsordninger. Ole Nilsen i idrettskretsen og Ole Petter Songve i Skatteetaten hadde innleggene. 41 deltakere var med.

Her finner du presentasjonene

Daglig leder forum økonomi 14.02.17.pdf

Idrett og skatt 14.02.17.pdf

Tilskuddsordninger 14.02.17.pdf

Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

Sjekk ut sider for økonomi og for klubbguide.

Evaluering av dagen og gi innspill til neste samling.

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling