Om idrettskretsen

Vestland idrettskrets er paraplyorganisasjon for i underkant av 1 000
idrettslag fordelt på 43 idrettsråd. Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges idrettsforbund innen Vestland. Idrettskretsen jobber politisk, med forvaltning, lovpålagte oppgaver, utdanning, rådgivning og organisasjonsutvikling.