Illustrasjon

Anleggskonferanse Bergen 2021

Vestland idrettskrets i samarbeid med Vestland fylkeskommune og Bergen kommune arrangerte Anleggskonferanse 20.-21. oktober i Bergen.

Trykk her for å se opptak av konferansen

INNLEGG:

Miljø som overordna perspektiv i anleggsutviklinga
v/Stian Davies, Hovedutval for kultur,idrett og integrering Vestland fylkeskommune

Plastifyll på fotballanlegg. Korleis handtere tilsyn og oppfølging av ny forskrift. v/Gunn Helen Henne, Statsforvaltaren Vestland

Granulattypar, valg og prosess
v/Stian Eriksrud, Fredrikstad kommune

Idretten etter pandemien. Berekraft i gjenreisinga
v/ Trine Skarstein Dalland, Norges Håndballforbund Region Vest

Presentasjon av ny nasjonal idrettsstrategi
v/Andreas Søreng Høiby, idrettsavdelinga i Kulturdepartementet

Innovativ anleggsutvikling
v/Vegard Sines Petersen, Tverga og Hanne Espe, Vestland fylkeskommune

Bærekraftige idrettsanlegg
v/Pål Fidjestøl, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

 

 

Heading_facebook_Anleggskonferanse 20. mars 2019.jpg

Hordaland idrettskrets, Sogn og Fjordane idrettskrins, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune arrangerte Anleggskonferanse i Bergen 20. mars.

Program

Presentasjoner

Norges idrettsforbund sin nye anleggspolitikk
v/Tom Tvedt, idrettspresident

Idrettsindeks for Sogn og Fjordane og Hordaland
v/Bård Kleppe, Telemarksforskning

Framlegg til ny anleggs- og tildelingspolitikk for nye Vestland fylkeskommune
v/Britt Karen Spjeld, Hordaland fylkeskommune og Atle Skrede, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Klimautfordringar og idrettsanlegg
v/Carlo Aall, Vestlandsforskning

Kunstgras – kvar går utviklinga?
v/Ole Myhrvold, Norges Fotballforbund og Bjørn Aas, NTNU
Bjørn Aas, NTNU

Behovsvurdering og medverknad gjev betre planar
v/Hyllestad kommune og idrettslag

Tre klubbar byggjer idrettshall saman
v/Thomas Kulvik, Lade Sportsarena

Anlegg for eigenorganisert idrett (kommer)
v/Lisa Mari Watson, Tverga

Fotball og friidrett – samhandling og drift
v/Ove Halvorsen, Norges Fotballforbund
v/Ketil Tømmernes, Norges Friidrettsforbund

Teikn ditt skuleområde
v/Odd Gunnar Myhre, Vågsøy kommune

Privat medfinansiering av offentlege anlegg
v/Pål Fidjestøl, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordaneb og Svein Olav Myklebust, NFF Sogn og Fjordane

Møteplassen
Birgitte Røksund, Bergen kommune